Īsteno jauniešu apmaiņas projektu „Jaunieši jauniešiem- jaunai izpratnei par meditāciju”

No 2013. gada 3. maija līdz 3. oktobrim norisinās biedrības „Metamorfoze” (Rīga) organizētais jauniešu apmaiņas projekts „Jaunieši jauniešiem- jaunai izpratnei par meditāciju”. Apmaiņā piedalās 21 jaunietis no četrām Eiropas Savienības valstīm/ kandidātvalstīm- Latvijas, Spānijas, Bulgārijas un Turcijas. Projekts tiek veidots Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Jauniešu apmaiņas” ietvaros, un to finansē ES programma "Jaunatne darbībā".

Ņemot vērā to, ka sabiedrībā pastāv neskaitāmas kļūdainas interpretācijas un stereotipi par meditāciju un/vai cilvēkiem, kas ar to ir saistīti, projektā iesaistītie jaunieši ir apvienojušies kopīgas idejas vārdā - caur savu personisko piemēru un pieredzes atspoguļojumu veicināt jaunas izpratnes veidošanos sabiedrības līmenī.

Dalība apmaiņā jauniešiem dos iespēju klātienē dalīties savā meditācijas pieredzē, prezentēt savas valsts tradīcijas, piedalīties daudzveidīgās, ar projekta tēmu saistītās aktivitātēs, kas būs balstītas uz neformālās izglītības principiem, kā arī veidot ilgtspējīgas Eiropas līmeņa sadarbības attiecības jaunatnes jomā.

Apmaiņas laikā projekta dalībnieki veidos dokumentālās filmas materiālu „Jaunieši jauniešiem- jaunai izpratnei par meditāciju”, kurā tiks atspoguļota apmaiņas norise un projekta dalībnieku galvenās atklāsmes un komentāri par meditāciju. Pēc apmaiņas periodā šī filma tiks izplatīta populārākajos sociālajos tīklos un mājaslapās, kā arī prezentēta trīs katras pārstāvētas valsts skolās un augstskolās.

Tāpat apmaiņas ietvaros tiks izstrādāta integrētās meditācijas tehnika, kas apmaiņas septītajā dienā, tas ir – 7. jūlijā, tiks prezentēta Cēsu rajona un Amatas novada jauniešiem.

Sekot ar projektu norisi saistītajām aktualitātēm būs iespējams facebook.com domubiedru grupā- „Youth for Youth- new understanding of Meditation” un biedrības „Metamorfoze” profilā, kā arī mikroblogā twitter.com ar atsauci nvo_metamorfoze.

Jau iepriekš vēlamies izteikt pateicību mūsu sadarbības partneriem - Cēsu rajona un Amatas novada pašvaldībām, finansiālajam atbalstītājam -ES programmai "Jaunatne darbībā"  un draudzīgajiem sponsoriem - zemnieku saimniecībai „Kliģēni” un veikalu tīklam „Solo”.

Projekta organizatori

 

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.