Ir zināmi 2. pamatdarbības 2017. gada 1. projektu konkursa rezultāti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Konkursu rezultāti” ir publicēti 2. pamatdarbības 2017. gada 1. projektu konkursa rezultāti.

Atgādinām, ka 2017. gada 1. projektu konkursā, tika iesniegts 161 projektu pieteikums:

•    Jauniešu apmaiņas – 75 projektu pieteikumi;
•    Eiropas Brīvprātīgā darbs – 23 projektu pieteikumi;
•    Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 44 projektu pieteikumi;
•    Stratēģiskās partnerības - 13 projektu pieteikumi;
•    Strukturētais dialogs - 6 projektu pieteikumi.

Nākamais termiņš, 3. projektu konkurss, kad varēs iesniegt projektu pieteikumus, ir 4. oktobris.