Ir zināmi 1. un 3. pamatdarbības 2017. gada 2. projektu konkursa rezultāti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā "Konkursu rezultāti" ir publicēti 1. un 3. pamatdarbības 2017. gada 2. projektu konkursa rezultāti.

2017. gada 2. projektu konkursā, tika iesniegti 133 projektu pieteikumi:

  • Jauniešu apmaiņas – 46 projektu pieteikumi;
  • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 31 projektu pieteikums;
  • Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 1 projekta pieteikums;
  • Eiropas Brīvprātīgais darbs - 33 projektu pieteikumi;
  • Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti – 3 projektu pieteikumi;
  • Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 13 projektu pieteikumi;
  • Strukturētais dialogs - 6 projektu pieteikumi.

Nākamais termiņš, 3. projektu konkurss, kad varēs iesniegt projektu pieteikumus, ir 4. oktobris.