Ir pieejama grāmatas “Re, kur FORMULA” drukātā versija

Ņemot vērā lielo interesi par grāmatu “Re, kur FORMULA”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir pārizdevusi to atkārtoti. 

Par ko ir šī grāmata?

“Re, kur FORMULA” ir rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai. Tajā sev noderīgu informāciju atradīs jaunatnes darbinieki, līderi un vadītāji. Šajā grāmatā ir mūsu piedāvātā formula līdzdalības ceļojumam. Tā ir darba burtnīca ar jautājumiem un atbildēm.

Ticam, ka FORMULA kļūs par praktisku padomdevēju un iedvesmas avotu jaunām pieejām, kā veicināt jauniešu līdzdalību.

Tāpat kā neformālajā izglītībā, arī šīs rokasgrāmatas izstrādē tiek iekļauta gan teorija, gan prakse.