Informatīvs seminārs par programmām “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Kā katru gadu, arī 2020. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina uz informatīvu bezmaksas semināru, kurā sniegsim informāciju par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” aktualitātēm. 

Seminārs notiks 2020. gada 14. janvārī no plkst. 10.30 (ierašanās no 10.00) līdz plkst. 16.00 viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” (Slokas ielā 1, Rīgā). Pieteikšanās tiešsaistē līdz 5. janvārim (ieskaitot): http://bit.ly/2DWtrgZ

Semināra laikā ir iespēja apmeklēt divas darba grupas. Darba grupu laikā būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus, kā arī pēc darba grupām izmantot laiku individuālām konsultācijām.

 • Darba grupa “Jaunajiem projektu iesniedzējiem”, vada JSPA mācību vadītāja Ieva Grundšteine

Darba grupā “Jaunie projektu iesniedzēji” aicināti piedalīties jaunieši un organizāciju pārstāvji, kas pašlaik vēl ir tikai savu ideju attīstīšanas ceļa sākumā, lai uzzinātu:

 • kādās programmās ir iespējams iesaistīties (“Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā”);
 • kāds ir piemērotākais projekta veids savas idejas īstenošanai un būtiskākie šī projekta veida nosacījumi, struktūra, finansēšanas modelis un īstenoto projektu pieredzes stāsti.
 • Darba grupa “Jauniešu apmaiņas projekti”, vada JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore Dace Bērziņa

Darba grupā “Jauniešu apmaiņas projekti” aicināti piedalīties jaunieši un organizāciju pārstāvji, lai uzzinātu:

 • kas ir jauniešu apmaiņas projekti programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros;
 • kādi ir jauniešu apmaiņas projektu īstenošanas nosacījumi, struktūra, finansēšanas modelis, īstenoto projektu pieredzes stāsti.
 • Darba grupa “Līdzdalības, iniciatīvu un solidaritātes projekti jauniešiem”, vada JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja Madara Ērgle

Darba grupā “Jauniešu solidaritātes un līdzdalības projekti” aicināti piedalīties jaunieši un organizāciju pārstāvji, lai uzzinātu:

 • kas ir Solidaritātes projekti (programma “Eiropas Solidaritātes korpuss”) un kādas solidaritātes aktivitātes var tikt paredzētas dažādu izaicinājumu risināšanai jauniešu vietējās kopienās;
 • kas ir Jaunatnes dialoga projekti (programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”) un kā dialogs starp jauniešiem un lēmumpieņēmējiem var veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā un lēmumu pieņemšanas procesā.

Darba grupas laikā būs iespēja gūt ieskatu par to, kāda ir abu projektu veidu būtība, kvalitātes un finansēšanas nosacījumi.

 • Darba grupa “Brīvprātīgā darba projekti organizācijām”, vada JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore Iveta Tiltiņa

Darba grupa “Brīvprātīgā darba projekti” aicināti piedalīties organizāciju un pašvaldību pārstāvji, lai uzzinātu par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projektiem, iespējamajām aktivitātēm, pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, finansēšanas noteikumiem un īstenoto projektu pieredzes stāstiem.

Darba grupas laikā būs iespēja gūt ieskatu, kā brīvprātīgā darba projekti varētu tikt īstenoti jūsu organizācijā.

 • Darba grupa “Darba un stažēšanās projekti organizācijām”, vada JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga

Darba grupa “Darba un stažēšanās projekti organizācijām” aicināti piedalīties uzņēmumu, organizāciju un pašvaldību pārstāvji, lai uzzinātu:

 • kas ir darba projekti programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros,
 • kādi ir darba projektu īstenošanas nosacījumi, struktūra, finansēšanas modelis, šobrīd īstenoto darba projektu piemēri.

Darba grupas laikā būs iespēja gūt ieskatu, kā darba projekti varētu tikt īstenoti jūsu organizācijā.

 • Darba grupa “Jaunatnes darbinieku iespējas”, vada JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatores Līva Jakovļeva un Līga Skrastiņa

Darba grupa “Jaunatnes darbinieku iespējas” aicināti piedalīties organizāciju un pašvaldību pārstāvji, lai uzzinātu:

 • par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem, to struktūru, finansēšanas noteikumiem un īstenoto projektu pieredzes stāstiem;
 • programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Stratēģiskās partnerības projektu būtību, iespējamajām aktivitātēm, finansēšanas modeli un īstenoto projektu piemēriem.

 

Darba programma:

10.00 – ierašanās un reģistrācija
10.00–10.30 – kafijas pauze
10.30–11.30 – programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus: Jaunatne darbībā” aktualitātes

11.30–13.00 – pirmās izvēles darba grupa

13.00–14.00 – pusdienas
14.00–15.30 – otrās izvēles darba grupa
15.30–16.00 – individuālās konsultācijas

Semināra laikā tiks nodrošināts surdotulkojums. Pasākuma norises vieta ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet asistenta nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar pasākuma koordinatori.

 

Papildus informācijai:
Laura Reisele
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358061
laura.reisele@jaunatne.gov.lv