Informatīvs sadraudzības pasākums "Iespēju laboratorija" Brocēnos

No 2018.gada 3. līdz 4. maijam Brocēnu novada jauniešu centrā "KOPĀ" norisinājās Saldus jauniešu domes "Es un mēs" organizēts  informatīvs - sadraudzības pasākums "Iespēju laboratorija". Pasākumā piedalījās jaunieši un jaunatnes darbinieki no Brocēnu, Saldus un Kuldīgas novadiem un viņiem bija iespēja uzzināt par jauniešu iespējām Latvijā, Eiropā, bija iespēja diskutēt  par to  - kā jaunietim kļūt atbildīgākam un iesaistīties pilsoniski svarīgos procesos.

Divas dienas, izmantojot neformālās izglītības metodes un prezentācijas,  jaunieši tika informēti un mudināti izmantot  "Erasmus+" piedāvātās iespējas Latvijā un Eiropā. Jaunieši uzzināja par Eurodesk būtību,  par Eiropas jaunatnes portālu, par jauniešu apmaiņām, Brīvprātīgā darba projektiem, studiju iespējām ārzemēs un jaunatnes darbinieku mobilitāti.  Pasākums ir jau tradīcija Brocēnu un Saldus novadu jauniešiem, bet Kuldīgas novada jaunieši un jaunatnes darbinieki augstu novērtēja jauniegūtās zināšanas par Eurodesk un "Erasmus+" programmām, atzina,  ka šīs zināšanas ir kas jauns un svaigs viņu informācijas pasaulē.  Viņi atzinīgi novērtēja informatīvi izzinošos stāstus un prezentācijas.    

Pasākuma ietvaros dalībniekiem bija iespēja arī piedalīties Baltā galdauta svētkos pie Brocēnu kultūras centra, popularizēt Eurodesk un programmu "Erasmus+", stādīt puķes un gardi paēst. Eurodesk un programma "Erasmus+" ir ideāls veids, kā jaunietim saprast un atrast virzienu dzīvē, iepazīties un kļūt aktīvam sabiedrības loceklim.

Aicinām jauniešus – izmantot iespējas – konsultēties ar SJD "Es un mēs" pārstāvjiem un informācijas iegūšanai apmeklēt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapu www.jaunatne.gov.lv

Pasākuma organizators - Ēvalds Kārkliņš
Biedrība "Saldus jauniešu dome "Es un mēs""
Lielā iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Ēvalds Kārkliņš
evalds.ka[at]gmail.com
26526290

Pasākums tika rīkots ar Eurodesk un JSPA atbalstu.