Informatīvie semināri pašvaldībām par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) informē, ka š.g. septembra sākumā noslēgsies aģentūras iepirkto nozares ekspertu darbs pie metodoloģisko vadlīniju darbam ar mērķa grupas jauniešiem projektā “PROTI un DARI!” (turpmāk – vadlīnijas) izstrādes.

Lai informētu pašvaldības par šo vadlīniju saturu, kā arī par projekta “PROTI un DARI!” turpmāku īstenošanu, aģentūra aicina pašvaldību pārstāvjus apmeklēt informatīvos seminārus, kas notiks š.g. septembra beigās.

Informatīvajos semināros būs iespējams saņemt informāciju par:
1. projekta “PROTI un DARI!” ieviešanas nosacījumiem pašvaldībās (līgumu slēgšana, finanšu plūsma, veidlapu un pārskatu aizpildīšana);
2. izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
3. programmu vadītāju un mentoru iesaisti projektā (nepieciešamās kompetences, loma un uzdevumi projektā);
4. mācību organizēšanu programmu vadītajiem un mentoriem;
5. obligātajām publicitātes un komunikācijas prasībām;
6. saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Informatīvajos semināros aicinām piedalīties pašvaldību, kas pieņēma pozitīvu lēmumu par dalību projektā, projekta kontaktpersonas, kā arī programmu vadītājus un mentorus. Vienlaikus informatīvajos semināros aicinām piedalīties to pašvaldību pārstāvjus, kas vēl nav pieņēmuši pozitīvu lēmumu par dalību projektā.

Informatīvo semināru norises vietas:
23. septembris – Priekuļi, plkst. 10:30 – 16:00, Priekuļu tehnikums, Egļu gatve 9, Lielā zāle;
25. septembris – Rēzekne, plkst. 10:30 – 16:00, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs", Krasta iela 31, 1.stāvs;
30. septembris – Kuldīga, plkst. 10:30 – 16:00, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas iela 31, Aktu zāle;
2. oktobris – Rīga, plkst. 9:30 – 15:00, Rīgas dome, Rātslaukums 1, sēžu zāle.

Šiem semināriem var pieteikties līdz 2015. gada 17. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē http://goo.gl/forms/VuSjHAHIH5

 

Informācija publicēta 10. 09. 2015.