Informatīvie semināri pašvaldībām par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu

Uzmanību – pagarināts pieteikšanās termiņš!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 2014.gada nogalē aicina pašvaldību un sociālo dienestu pārstāvjus apmeklēt informatīvos seminārus par iespējām saņemt finansējumu, iesaistoties projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā.

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru 2014.gada septembrī uzsākusi īstenot aģentūra.

Projekta mērķis motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), kā arī veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

Informatīvos seminārus aģentūra organizē katrā Latvijas plānošanas reģionā. Tajos aicina piedalīties pašvaldību priekšsēdētājus, attīstības nodaļu projektu vadītājus un jaunatnes lietu speciālistus, kā arī sociālo dienestu pārstāvjus. Semināru laikā aģentūra sniegs padziļinātu informāciju par projektu, uzsāks sadarbības veidošanu ar pašvaldību pārstāvjiem un atbildēs uz semināru dalībnieku jautājumiem.

Informatīvie semināri reģionos

1.decembris – Valmiera, plkst. 10:30-13:00, Vidzemes Augstskola, Tērbatas iela 10, auditorija T106;

2.decembris – Daugavpils, plkst. 11:00-13:30, RISEBA Daugavpils filiāle, Mihoelsa iela 46, 1.stāvs;

3.decembris – Rēzekne, plkst. 10:00-12:30, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs", Krasta iela 31, 1.stāvs;

4.decembris – Talsi, plkst. 10:30-13:00, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības iela 17a;

Šiem semināriem var pieteikties līdz 2014. gada 30. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē http://bit.ly/1vsnoZD

 

8.decembris – Jelgava, plkst. 10:00-12:30, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, 1.stāvs;

9.decembris – Saldus, plkst. 10:30-13:00, Saldus JIC ʺŠķūnisʺ, Lielā iela 3;

11.decembris – Rīga, plkst. 10:00-12:30, Rīgas dome, Rātslaukums 1, sēžu zāle.

 Šiem semināriem var pieteikties līdz 2014. gada 4. decembrim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē http://bit.ly/1vsnoZD

 

Darba kārtība pieejama šeit.

Vairāk informācijas par projektu Jauniešu garantijas ietvaros šeit.

Informācija publicēta 21. 11. 2014.