Ilgtermiņa apmācības apmācītājiem darbam ar jauniešiem Eiropā

Apmācību galvenais mērķis ir atbalstīt neformālās izglītības aktivitāšu kvalitātes veicināšanu, attīstot apmācītāju, kas darbojas jaunatnes jomā, kompetences. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 10. martam.

Apmācības sāksies 2015. gada aprīlī. Piesakies šeit: http://youthapplications.coe.int/Application-forms/TRAYCE-Training-of-Trainers-for-Youth-in-the-Council-of-Europe

 

Vairāk informācijas: http://bit.ly/1DzCjEl