Ikgadējais bijušo EBD brīvprātīgo tikšanās pasākums "Vai ir dzīve pēc EBD?" Pagarināts pieteikšanās termiņš

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē ikgadējo bijušo brīvprātīgo tikšanās pasākumu jeb ex-brīvprātīgo tikšanos š.g. 12. un 13. septembrī Ogres apkaimē, kurā satiksies visi, kuri devušies EBD no Latvijas un atgriezušies atpakaļ pēdējā gada laikā.

Esi piedalījies ES programmas "Jaunatne darbībā" vai "Erasmus+" apakšprogrammā "Eiropas Brīvprātīgais darbs" un īsāku vai garāku laiku kādā citā valstī veicis Eiropas Brīvprātīgo darbu, un nesen atgriezies Latvijā? Nezini, ko iesākt ar iegūtajām zināšanām, prasmēm un pieredzi? Nepieciešams atbalsts, lai reintegrētos sabiedrībā? Tad šis pasākums domāts tieši tev!

Tikšanās mērķis:
Nodrošināt bijušajiem brīvprātīgajiem laiku, telpu un nepieciešamo atbalstu, lai izvērtētu EBD projektu laikā gūto pieredzi, zināšanas un prasmes, kā arī motivētu brīvprātīgos turpmāk iesaistīties jaunatnes darbā (projektos, aktivitātēs, NVO sektorā) un lietderīgi izmantotu EBD iegūtās un pilnveidotās kompetences.

Ikgadējā tikšanās notiks pilnas 2 dienas, tāpēc svarīgi, lai tu varētu piedalīties abas dienas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar programmas "Erasmus+" atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, savukārt ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz tev pašam/-ai.

Dalībnieku skaits ierobežots, šajā pasākumā piedalīsies ne vairāk kā 30 dalībnieki. Ja šādā aģentūras organizētā ex-brīvprātīgo pasākumā jau iepriekš esi piedalījies, tad otrreiz šādu pasākumu apmeklēt vairs nevari.

Piesakies, aizpildot anketu elektroniski līdz 2015. gada 10. septembrim! http://goo.gl/forms/2ffdGzXrqP

Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi.

Papildu informācijai:
Maija Kolberga
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356256
maija.kolberga[at]jaunatne.gov.lv