Ikgadējā bijušo EBD brīvprātīgo tikšanās "Vai ir dzīve pēc EBD?”

Esi piedalījies ES programmas "Jaunatne darbībā" vai "Erasmus+" apakšprogrammā "Eiropas Brīvprātīgais darbs", īsāku vai garāku laiku kādā citā valstī veicis Eiropas Brīvprātīgo darbu un nesen atgriezies Latvijā? Nezini, ko iesākt ar iegūtajām zināšanām, prasmēm un pieredzi? Nepieciešams atbalsts, lai reintegrētos sabiedrībā?

Tad šis pasākums domāts tieši tev! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē ikgadējo bijušo brīvprātīgo tikšanās pasākumu jeb ex-brīvprātīgo tikšanos šā gada 25. novembrī, kurā satiksies visi, kuri no Latvijas devušies EBD. Pieteikšanās līdz 19. novembrim.

Tikšanās mērķis:

Nodrošināt bijušajiem brīvprātīgajiem laiku, telpu un nepieciešamo atbalstu, lai izvērtētu EBD projektu laikā gūto pieredzi, zināšanas un prasmes, kā arī motivēt brīvprātīgos turpmāk iesaistīties jaunatnes darbā (projektos, aktivitātēs, NVO sektorā) un lietderīgi izmantot EBD iegūtās un pilnveidotās kompetences.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar "Erasmus+" programmas atbalstu sedz ēdināšanas un apmācību izdevumus, bet ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu Rīgā jāsedz tev pašam/-ai.

Tikšanās dalībnieku skaits ierobežots, tādēļ, ja šādā aģentūras organizētā ex-brīvprātīgo pasākumā jau iepriekš esi piedalījies, otrreiz šādu pasākumu apmeklēt diemžēl vairs nevari.

Piesakies, aizpildot anketu elektroniski tūlīt, bet ne vēlāk par 19. novembri:

https://goo.gl/forms/wGbntiflWShcY7E53.

Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi pēc 19. novembra. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu, raksti vai zvani: sanda.roze@jaunatne.gov.lv, t. 67356289.