Ieteikumi jaunatnes darba attīstībai Zemgalē – reģionālās konferences „Ievirzi Zemgali!” rezultāti

Šī gada 27. septembrī Latvijas klasicisma pērli – Mežotnes pili – citā gaismā varēja skatīt ap 100 Zemgales reģionālas konferences jaunatnes darba attīstībai „Ievirzi Zemgali!” dalībnieki, kas ieradās no dažādiem Zemgales reģiona novadiem.

Reģionālās konferences mērķis bija veicināt sadarbību starp jauniešiem un jauniešu nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību amatpersonām un to darbiniekiem, kā arī citām jaunatnes jomā iesaistītām un ieinteresētām pusēm Zemgalē.

Radošā, rosīgā un pozitīvā gaisotnē Zemgales jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja pārrunāt Zemgales jauniešu aktualitātes un dažādās darba grupās radīt ieteikumus jaunatnes politikas veidotājiem un īstenotājiem jaunatnes darba attīstībai Zemgalē. Ceram, ka šie ieteikumi iedrošinās turpināt vai tikai uzsākt dažādu pasākumu īstenošanu Zemgalē ar mērķi iesaistīt arvien vairāk jauniešus un būt lepniem par inovatīviem pasākumiem jaunatnes darba attīstībai savā reģionā.

Konferenci organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija” un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (JSPA reģionālais sadarbības partneris Kurzemes un Zemgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas

Ieteikumi jaunatnes darba attīstībai