Iesaisties publiskajās konsultācijās par mācību mobilitāti!

Vai tu esi piedalījies jauniešu apmaiņā, EBD, studiju vai prakses mobilitātē? Tad izsaki savu viedokli, aizpildot aptauju un uzlabo mobilitāšu kvalitāti!

Šo konsultāciju mērķis ir nodrošināt, ka mobilitāšu rezultāti tiek ņemti vērā, ka mobilitātes pieredze var būt nozīmīga pieredze ikvienam jaunietim.

Tiešsaistes konsultācijas organizē Eiropas mācību mobilitātes platformas (EPLM) vadības grupa sadarbībā ar Eiropas Padomi un Eiropas Komisiju jaunatnes jomā.

Aptauja ir pieejama šeit, to varēs aizpildīt līdz 2016. gada 10. novembrim.