Iepazīsim Eiropu kopā

Eiropas Jaunatnes nedēļas 2017 ietvaros Priekuļu Jauniešu centrs “REST[e]” vēlas aicināt bērnus, jauniešus un visus interesentus Iepazīt Eiropu kopā. Tieši 9. maijā, kad tiek atzīmēta Eiropas diena, jauniešu centrs gaida visus interesentus jau no plkst. 10:00, lai kopīgi piedalītos dažādās izglītojošās un radošās aktivitātēs par Eiropu, Eiropas Savienību un iespējām tajā, kas veicinātu jauniešu piederības sajūtu un vēlmi līdzdarboties nākotnes Eiropas veidošanā.

Eiropas dienas pasākums tiek organizēts ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu izpratni par Eiropas Savienību kopumā, veicinot solidaritāti un iecietību jauniešu vidū, kā arī motivēt jauniešus piedalīties piedāvātajās iespējās Eiropā, tā rezultātā veicinot jaunatnes politikas veidošanu vietējā un starptautiskā līmenī, apgūstot dažādas zināšanas un prasmes, kas vēlāk noderēs mācību procesā vai stājoties darba attiecībās.

Pasākuma programmā paredzēts ar radošu un aktīvu pieeju rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par Eiropas Savienību, apzināt savas iespējas un projektu veidus kuros iesaistīties ar Erasmus+ programmas starpniecību, iepazīties ar dažādiem informatīvajiem materiāliem par ES, Erasmus+ programmu un Eurodesk. Radoši darboties apgūstot origami tehniku, izlokot no papīra Eiropas Savienības šī zīmīgā gada simbolu un iemācīties ES himnu.

Pasākums tiek rīkots Eiropas Jaunatnes nedēļas 2017 ietvaros.

Uz tikšanos!

Informāciju sagatavoja:
Liene Vecgaile
Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītāja
e-pasts: liene.vecgaile[at]priekulunovads.lv