Gulbenes novada jauniešu centrs „Bāze” – tagad multifunkcionāls centrs!

2012. gada 7. septembrī Gulbenes novada jauniešu centrs „Bāze” pārtapis par multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru. Atklāšanas pasākumā jaunizveidoto „Bāzes” vidi iepazina un par jauniešu iespējām šajā multifunkcionālajā centrā uzzināja arī Beat Burgi kungs  - Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā misijas vadītāja vietnieks.

Projekta realizācija aizsākās 2011. gada jūnijā, un šobrīd remontdarbi ir pilnībā pabeigti: ēkai ir nomainīti logi un elektroinstalācijas, izveidota ventilācijas sistēma un iekārtota hosteļa tipa istaba ar sešām guļvietām. Papildus tam ir iegādāts arī nepieciešamais inventārs un aprīkojums jauniešu sporta un brīvā laika, mūzikas, multimediju un citu aktivitāšu organizēšanai. Visu projektā iegādāto inventāru jaunieši var izmantot bez maksas. Projektā izveidotas daudzfunkcionālas telpas apmācībām, pasākumiem, starptautiskiem neformālās izglītības projektiem, radošajām darbnīcām un jauniešu biedrību darba telpām.

Ar septembri jauniešiem tiks piedāvātas dažādas apmācību iespējas: jauno dīdžeju apmācība, bungu un ģitārspēle, video filmēšanas un montēšanas nodarbības,  turpināsies arī hiphopa deju nodarbības bērniem un jauniešiem, kā arī piedāvātas tiks stila un imidža apmācības.

Centrs „Bāze” piedāvās neformālās izglītības iespējas jauniešiem, jauniešu darbiniekiem un speciālistiem, ka strādā ar jauniešiem. „Bāze” organizēs arī motivācijas un iekļaušanas aktivitātes jauniešiem no sociāla riska grupām – no maznodrošinātajām ģimenēm, ar „sliktu kriminālo” pieredzi, ar atkarības problēmām, tādējādi radot arī „tādiem” jauniešiem iespēju būt piederīgiem, vajadzīgiem, interesantiem un radošiem. „Bāze” būs arī Gulbenes novada Jauniešu informācijas resursu centrs, nodrošinot jauniešus ar aktuālo informāciju par viņu iespējām novadā, Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Gulbenes multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide tika finansēta no Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” līdzekļiem, kā arī Gulbenes novada Domes līdzfinansējuma. Projekta kopējās izmaksas ir 78 617,04 LVL.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros veiksmīgi jau darbojas izveidotie multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri Ilūkstē, Tukumā, Saldū, Burtniekos, Kandavā, Pļaviņās, Madonā, Alūksnē un Dagdā.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.