Get in net! Apmācības Čehijā

Apmācību kurss starptautisko jauniešu iniciatīvu projektu vadīšanā, kura mērķis  ir uzlabot starptautisko sadarbību un pakāpeniski uzlabot starptautisko jauniešu iniciatīvu kvalitāti. Piesakies apmācībām Čehijā līdz 2015. gada 30. janvārim! Tās norisināsies no 2015. gada 10. līdz 15. martam. 

Kursa metodoloģija ir balstīta eksperimentālās mācīšanās konceptā, vidē, kurā dalībnieki var mācīties viens no otra, justies iedvesmoti, lai uzsāktu savus projektus.

Kāpēc būtu jāpiesakās šim kursam?

Mēs vēlamies tev palīdzēt attīstīt un īstenot inovatīvu un veiksmīgu starptautisko jauniešu iniciatīvas projektu, otrās pamatdarbības stratēģiskās partnerības projektu ietvaros.

Kādi ir apmācību mērķi?

 1. Vairot izpratni par starptautiskajām jauniešu iniciatīvām programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģisko partnerību ietvaros;
 2. Attīstīt prasmes starptautisko un izglītojošo projektu vadīšanai jauniešu jomā;
 3. Atbalstīt ilgtspējīgu partnerību attīstību turpmākajām starptautiskajām jauniešu iniciatīvām;
 4. Nodrošināt atbalstu un vadību starptautisko jauniešu iniciatīvu attīstībā.

Kas var pieteikties?

Jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem no jebkuras Eiropas valsts, kuri ir motivēti veidot un īstenot starptautiskas jauniešu iniciatīvas, kas veicina sociālo sadarbību un uzņēmējdarbību.

Lai pieteiktos tev:

 • jābūt vienas no „Erasmus+” Programmas valsts (28 ES valstis + Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija) pilsonim;
 • jāspēj runāt un strādāt angļu valodā;
 • jābūt atvērtam, ziņkārīgam, ieinteresētam strādāt ar cilvēkiem starptautiskā līmenī;
 • jāpārstāv organizācija vai jauniešu grupa (vismaz 4 cilvēki);
 • jābūt vēlmei kopā ar jauniešu grupu vai organizāciju sagatavot, pieteikt un īstenot starptautisko jauniešu iniciatīvu;
 • vajadzētu būt idejai, par ko veidot projektu.

Programma ir veidota, lai ļautu tev pēc apmācībām veidot un realizēt starptautiskus jauniešu iniciatīvas projektus, iekļaujot:

 • projektu vadību;
 • grupu darbu;
 • starpkultūru pieredzi;
 • kontaktu veidošanu. 

Kādas metodes mēs izmantosim?

Kurss būs balstīts neformālās mācīšanās principos, ņemot vērā tavas vajadzības, motivāciju un iepriekšējo pieredzi. Lai apgūtu starptautisko jauniešu iniciatīvu projektu vadību, tiks izmantotas dažādas metodes:

 • grupu uzdevumi ar runāšanu (iztaujāšanu);
 • diskusijas;
 • prāta vētras;
 • debates;
 • simulācijas;
 • u.c.

Tu saņemsi aktīvu atbalstu strādājot ar specifiskiem projektiem (sagatavojot, īstenojot un novērtējot) un piesakoties otrās pamatdarbības (starptautiskajām jauniešu iniciatīvām, stratēģisko partnerību ietvaros) projektiem. Tiks atvēlēts laiks regulārai atgriezeniskās saites sniegšanai un izvērtēšanai.

N.B. No vienas organizācijas vai jauniešu grupas var pieteikties tikai viens dalībnieks.

Pieteikties iespējams līdz 2015. gada 30. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/get-in-net-training-course-on-management-of-a-transnational-youth-initiative-project.4656/

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+”. Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” atpazīstamību, kā arī pēc iespējas vairāk jauniešu iekļautu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībniekam jāapņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas). 

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

 

Papildus informācija: 

Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
ES programmu daļas projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv