„Galaktika” realizē starptautisku jauniešu apmaiņu Aizkrauklē

No 20. līdz 26. jūnijam Aizkrauklē norisināsies starptautisks apmaiņas projekts „All on board!” jeb „Visi uz klāja!”, kurā piedalīsies 48  jaunieši no Itālijas, Turcijas, Lietuvas un Latvijas un viņu vadītāji. Projekts ir tapis ar ES programmas „Jaunatne darbībā” finansējumu.

Projektu realizē jauniešu biedrība „Galaktika”. Projekta mērķis ir īstenot jauniešu aktīvu pilsonisko darbību un jo īpaši Eiropas pilsonību, veicināt dažādu valstu jauniešu savstarpējo izpratni. Projekta gaitā iestudējam kopīgu izrādi ar tādu pašu nosaukumu - „All on board”, jaunieši paši jau veido scenogrāfiju, raksta scenāriju, fotografē, filmē, dzied, zīmē afišas, un tas notiek katrā valstī. Katra valsts atbrauc jau ar savu izrādi un 3 dienu laikā taps kopīgs scenārijs.

Kā galvenie projekta uzdevumi ir ne tikai kopīga izrādes iestudēšana, parādot Eiropas pamatvērtības – demokrātiju, brīvību, cilvēku līdztiesību, kā arī mazinot diskrimināciju dažādos sabiedrības slāņos, bet arī  jauniešu iekļaušana un līdzdalība Eiropā, sociālās atstumtības mazināšana, tolerance, jauniešu pilsoniskās izaugsmes un savstarpējās izpratnes veicināšana. Projekta ietvaros tiek pielietotas vairākas darba metodes - darbs grupās, simulācijas, lomu spēles, praktiskās nodarbības, prezentācijas, kultūras un sporta aktivitātes u.c. Ikviena aktivitāte tiks saskaņota ar apmaiņas projekta tēmu „All on board!”, lai arī tiktu realizēts projekta izvirzītais mērķis.

Papildus interaktīvās teātra izrādes veidošanai tiek organizētas dažādas spēles, fotoorientēšanās pa Aizkraukli, kā arī Iršu un Līkumu bērnu namu apciemojums, kurā tiks demonstrēta visu valstu jauniešu kopīgi iestudētā izrāde. Viena no dienām tiks veltīta tieši latviešu kultūras iepazīšanai, īpašu uzmanību pievēršot Līgo tradīcijām – dziesmas, dejas, tradicionālie ēdieni un dzērieni, vainagu pīšana u.c. Katra valsts rādīs arī savas tradīcijas, gatavos ēdienus un stāstīs par Itāliju, Lietuvu un Turciju.

Projekta dalībniekus sagaida aizraujošas nodarbes, kas ir iekļautas projekta programmā, kas ne tikai rosinās komandu un starpkultūru vienotības garu, uzņēmību un radošu domāšanu, bet arī veicinās valodu prasmju uzlabošanu, citu kultūru un to tradīciju iepazīšanu un izpratni, kā arī jaunu draugu iegūšanu.

Inese, biedrība „Galaktika”