Foruma teātris Rubā!

Rubas pagasta jaunieši ir aizvadījuši pirmo Foruma teātra pasākumu Rubas pagasta Dienas centrā. Skatītāji, iespējams, apmeklēja šo pasākumu ar domu, ka dodas uz parastu teātra izrādi, bet atklājās, ka tā nav tikai aktieru spēle - arī skatītājs kļuva par aktieri.

2013. gada 30. martā aktīva Rubas jauniešu grupa bija gatava kļūt par aktieriem un uzstāties auditorijas priekšā projekta „Dzīves teātris” ietvaros. Jāpiebilst, ka neviens no dalībniekiem nebija profesionāls aktieris, visus vienoja spēja sadarboties, konstruktīvi diskutēt, paust savu viedokli un rast kopēju teātra uzveduma redzējumu. Gala rezultātā tika aktualizēta jauniešu problēma skolā, kas, kā vēlāk izrādījās, ir bijusi aktuāla visos laikos.

Iedomājieties situāciju. 8. klases skolēns Hugo (Valdis), kuram patīk literatūra, labprāt raksta domrakstus, pēc dabas kluss ar šausmām gaida matemātikas stundas, jo matemātikas skolotāja Anna (Annija) zina, kā pārvērst viņa dzīvi par elli un padarīt viņu par niecību. Hugo ir tuvu tam, lai noticētu skolotājas nemitīgajiem apgalvojumiem par viņu kā nekam nederīgu skolēnu un pieņemtu lēmumu aiziet no skolas.

Šādi var raksturot galveno Rubas jauniešu izspēlēto Foruma teātri. Četros cēlienos tiek parādīta vājākā un stiprākā varoņa mijiedarbība. Teātrī vēl varēja iepazīt Ivo (Mārtiņš), kurš ir drauga Hugo atbalsta plecs; fizikas skolotāju Albertu (Oto), kuram simpatizē skolotājas Annas tiešums; skolas psiholoģi Līgu (Zanda), kura mēģina skatīties uz situāciju racionāli, skolēnu Armandu (Dinārs), kurš ir matemātikas skolotājas mīlulis un izmanto to un neitrālo skolas darbinieku Viktoru (Sandis).

Sākotnēji šķiet, ka mūsu izvēlētie varoņi un ar tiem radītā vide ir ierasta aina ikkatrā skolā. Arī mūsu skatītājiem tā bija zināma. Bet vai mēs varam iedomāties, ka patiesībā ikviens no šiem varoņiem konkrētā situācijā var rīkoties citādāk un tādā veidā izmainīt problēmas virzienu citādā gultnē – šajā gadījumā, lai Hugo nepieņemtu lēmumu pamest skolu?

Tas arī bija skatītāju galvenais darbs. Pēc izrādes noskatīšanās skatītājiem tika piedāvāts noskatīties izrādi vēlreiz – tajā brīdī, kad skatītājam likās, ka kāds no varoņiem varēja rīkoties citādāk, izrāde tika apturēta un viņš pats tika uzaicināts stāties izvēlētā varoņa vietā un mēģināt mainīt situāciju. Galvenais noteikums – nedrīkstēja mainīt skolotāju Annu.

Paldies aktīvajiem skatītājiem, gandrīz visi tēli piedzīvoja izmaiņas. Gan aktieriem, gan skatītājiem bija jāpierāda savas spējas improvizācijas mākslā, kā izrādījās jaunieši iespaidīgi spēj atspoguļot sava varoņa izpausmes vai izmaiņas – skatītāju rindās atskanēja gan smieklu šaltis, gan dažbrīd iestājās stindzinošs klusums. Katru reizi, kad skatītāji nomainīja projekta dalībniekus, konkrētā epizode beidzās citādāk, īsā laikā apskatījām dažādus scenāriju un varējām salīdzināt tos. Daži mēģinājumi ietekmēt skolotāju Drupaču izrādījās neveiksmīgi, jo mūsu aktrise spēja lieliski iejusties lomā arī pārmaiņu procesos. Tomēr beigu beigās, izmēģinot dažādus variantus, skatītājiem bija izdevies panākt svarīgāko - Hugo nebija vairs iemesla atstāt skolu!

Mērķis, mūsuprāt, tika sasniegts - jauniešu grupa - aktieri un skatītāji kopā ap 25 personām divas stundas domāja, diskutēja, analizēja, secināja un improvizēja par problēmu, kas īstenībā nav tikai teātris – tā bija reāla dzīves konfliktsituācijas risināšana un skats uz to no malas.

Iespējams, kāds joprojām vaicās, kas īsti ir Foruma teātris? Īsumā to var raksturot kā līdzdalības teātra formu, kurā skatītāji un aktieri sadarbojas, lai kopīgi meklētu risinājumu kādai sabiedrībā nozīmīgai problēmai. Tas ir teātris, kurā ikviens var būt gan aktieris, gan skatītājs. Vēsturiski Foruma teātris ir radies Brazīlijā, kur rakstnieks un politiķis Augusto Boals (1931- 2009), radīja ideju par Apspiesto teātri. Tas bija kā līdzeklis nabadzīgāko sabiedrības slāņu pilsoniskās līdzdalības veicināšanai. Nabadzīgajos rajonos kopā ar iedzīvotājiem tika iestudētas viņiem aktuālas problēmas un tad kopīgi par tām diskutēja un meklēja risinājumus.

Šoreiz jaunieši realizē projektu „Dzīves teātris”, kura pamatā ir Foruma teātra metodes izmantošana tieši jauniešu sociālo problēmu aktualizēšanā un risināšanā. Patiesībā teātris ir tikai fons, visu pamatā ir jauniešu un sabiedrības spēja iedziļināties konkrētās problēmās, spēja diskutēt par tām un rast risinājumus, kas kaut nedaudz, bet tomēr var izmainīt problēmsituācijas gaitu.

Projekta ietvaros, kuru atbalsta Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”, ir paredzētas vēl vairāku Foruma teātra izrāžu veidošana, tāpēc, jaunieši, kuri vēlas aktualizēt kādu problēmu un pamēģināt savas prasmes improvizācijas lauciņā, droši piesakieties un piedalieties! Sīkāka informācija: http://dzivesteatris.jauniesirubai.id.lv/?p=141, pasākuma pilnā galerija http://dzivesteatris.jauniesirubai.id.lv/?pt_portfolio=1-foruma-teatris

 Oto

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.