Fizikas stunda ar WiFi Iespējamās misijas un Lattelecom akcijā “Mācies brīvi!”

Šodien ar LR Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājas Danas Reiznieces-Ozolas uzrunu tika atklāta izglītības programma Iespējamā misija (IM) un tās dibinātāja Lattelecom kopīgi rīkotās  akcijas "Mācies brīvi!" pirmā stunda. Rīgas Mūzikas internātvidusskolas 10. klases skolēniem šīs dienas fizikas stunda notika t/c Spice un mācību darbā tika izmantots WiFi internets. 

“Šobrīd mēs nevaram iedomāties dzīvi bez datora, citām mobilajām ierīcēm un interneta. Bērni ar šīm tehnoloģijām uzaug un brīvi prot tās lietot, tagad skolotāju uzdevums ir parādīt skolēniem tehnoloģiju jēgpilnu izmantošanu arī mācību procesā, ne tikai izklaidei vai saziņai. Šodien vēroju fizikas stundu, kur mācību darbā tiek izmantots WiFi internets – ja diskutējam, vai centralizētais eksāmens fizikā veicinās skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm, tad šis ir lielisks piemērs tam, ka nevis gala pārbaudījumi, bet saistošs, ar ikdienas dzīvi saistīts mācību process ir tas, kas skolēnus iedvesmo, aizrauj un rada interesi par tādu mācību priekšmetu kā fizika. Tāpēc saku lielu paldies Iespējamai misijai un Lattelecom par šo akciju,” Dana Reizniece-Ozola, atklājot “Mācies brīvi!” pirmo mācību stundu.

Pirmās akcijas mācību stundas – fizikas - tēma bija plūsma. Skolēnu uzdevums bija grupās mērīt lielveikala apmeklētāju plūsmu un fiksētos datus ievadīt on-line dokumentā, kur tos var redzēt gan skolotājs, gan citi klasesbiedri. No iegūtajiem datiem tika izveidots grafiks ar plūsmas intensitātes līkni un skolēni kopīgi diskutēja, kādi faktori plūsmu ietekmē, kā dati var tikt izmantoti tādās jomās kā loģistika un mārketings. Skolotājs, IM absolvents, Aleksandrs Vorobjovs, vērtējot, kāpēc WiFi izmantošana šajā stundā bijusi noderīga, atzina, ka skolēni var strādāt grupās, katrs veikt savus mērījumus, bet tajā pašā laikā var redzēt citu grupu paveikto un kopējo rezultātu. Izmantojot on-line dokumentu, netiek tērēts laiks iegūto datu apstrādei un ievadīšanai – grafiks veidojas paralēli datu ievadei un iespējams uzreiz ar to strādāt. Rīgas mūzikas internāvidusskolā WiFi internets stundās tiekot izmanto bieži un skolēni novērtējot mūsdienīgu mācību procesu.

Rīt pulksten 14:30 Tukumā, pie Zvaigzne ABC grāmatnīcas, Brīvības laukumā 13, notiks otrā mācību stunda un tās laikā tiks pētīts pats WiFi signāls un tā izmaiņas dažādu faktoru ietekmē. Skolēni mērīs interneta signāla stiprumu un rezultātus ievadīs on-line dokumentā. Dati tiks pārvērsti vizualizējošos grafikos, ko katrs varēs aplūkot savā planšetdatorā. Stundu vadīs IM dalībnieks, Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotājs Valdis Zuters un to atklās Tukuma novada domes priekšsēdētājs Juris Šulcs.

Akcijas "Mācies brīvi!" mērķis ir plašākai sabiedrībai parādīt, kā tehnoloģiju sniegtās iespējas ir jēgpilni izmantojamas mūsdienīgā mācību procesā.