Fakti par EBD 20

Svinot Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu 20 gadu jubileju, Eiropas Komisija veikusi pētījumu, kurā atklāts, ka iecienītākās jomas, kurās jaunieši izvēlas veikt savu EBD aktivitāti, ir radošums un kultūra, kā arī ES pilsoniskums, apziņa un demokrātija.

Iepazīstinām ar EK veiktā pētījuma rezultātiem.

-    Pašlaik Eiropas Brīvprātīgā darba datubāzē ir reģistrētas ap 4825 akreditētas organizācijas kopumā no 55 valstīm. Visvairāk akreditēto organizāciju EBD projektu īstenošanai ir Vācijā (515 organizācijas jeb 11 % no visām) un Francijā (399 organizācijas jeb 8 % no visām).
-    Vairāk kā 1400 organizācijām (jeb 29 %)  2016. gadā beigsies vai jau ir beidzies akreditācijas termiņš. Tas nozīmē, ka kopējais EBD akreditēto organizāciju skaits gada beigās ievērojami samazināsies, ja vien šo organizāciju pārstāvji neveiks pārakreditāciju.
-    Ja analizē datus, ņemot vērā akreditēto organizāciju skaitu un konkrētajā valstī dzīvojošo iedzīvotāju skaitu, tad valstis, kurās EBD projekti ir visplašāk pārstāvēti, ir Igaunija, Latvija, Slovēnija un Lietuva. Neskatoties uz salīdzinoši lielo EBD akreditēto organizāciju skaitu Spānijā, Vācijā, Francijā, Itālijā, Lielbritānijā un Turcijā, joprojām ir iespēja palielināt šo valstu aktivātāti Eiropas Brīvprātīgajā darbā.
-    No trijiem iespējamajiem EBD akreditāciju organizāciju tipiem (koordinējošā, nosūtošā un uzņemošā) 1715 organizācijas izvēlējušās būt tikai nosūtošās organizācijas. Visvairāk šī tendence novērojama Vācijā (266), Polijā (163) un Francijā (158).
-    Veiktā pētījuma dati liecina, ka lielākā daļa EBD projektiem akreditēto organizāciju pārstāv nevalstisko organizāciju (NVO) sektoru.

Diagrammā iekļautas 20 valstis, kurās ir visvairāk EBD projektiem akreditēto organizāciju.

Avots: Ecorys analysis of DG EAC database.

 

Analizējot jomas, kuras pārstāv akreditētās EBD organizācijas un kurās tiek īstenotas EBD aktivitātes, radošums un kultūra ir populārākā darbības sfēra. Otra iecienītākā – ES pilsonība, apziņa un demokrātija.
Tabulā iekļautas pieprasītākās jomas, kurās darbojas EBD akreditētās organizācijas.

Organizāciju darbības joma

Pārstāvēto organizāciju skaits

Sociālā iekļaušana

306

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivjsaimniecība

81

Bērni

214

Radošums un kultūra

1,587

Attīstība

61

Invaliditāte – īpašās vajadzības

388

ES pilsonība, ES apziņa un demokrātija

686

Priekšlaikus skolu atstājušie

75

Mācīšanās caur sportu

115

Uzlabot sociālo iekļaušanu un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, piedaloties sporta aktivitātēs

112

Vides un klimata izmaiņas

210

Veselība un pašsajūta

61

Starpkultūru/starppaaudžu izglītība

128

Mediji un komunikācijas

62

Jaunatne (līdzdalība, jaunatnes darbs, jaunatnes politika)

78

 

Avots: Ecorys analysis of DG EAC database

 

Analizējot organizāciju jomu, kurā brīvprātīgie visbiežāk izvēlas veikt savu EBD aktivitāti, ES pilsonība ir visiecienītākā joma Vācijā un Francijā (otrā iecienītākā ir radošums un kultūra), savukārt radošums un kultūra ir pirmajā vietā vairumā citu valstu, tostarp Polijā, Itālijā, Latvijā un Igaunijā.

 

Plašāku informāciju par pētījumu un idejām, kā organizācijas ietvaros svinēt EBD 20 gadi, lasīt šeit>>.