Eye Opener – veido jauniešu apmaiņu!

EYE Opener ir  starptautisks apmācību kurss tiem, kuri vēlas veidot jauniešu apmaiņas projektus ES programmā „Jaunatne darbībā”. Apmācībās Portugālē kopā ar citu valstu jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem Tev būs iespēja izprast un izdzīvot, kā tas ir  - veidot  un īstenot jauniešu apmaiņas projektu, kā arī gūt iedrošinājumu un iedvesmu sava projekta izveidei! Pieteikties aicinām pāri/komandu – 1 jaunatnes darbinieku un 1-2 jauniešus. Pieteikšanās: līdz 1.decembrim!

Apmācību kursa mērķi:
-sniegt pamatzināšanas par ES programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektiem;
-dot iespēju piedzīvot individuālu un grupas mācīšanās pieredzi, ar simulācijas metodi pašiem veidojot jauniešu apmaiņas projektu;
-nodrošināt jauniešu aktīvu līdzdalību visā apmaiņas projekta izveides procesā, ieskaitot plānošanu;
-sniegt iespēju dalībniekiem attīstīt nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai viņi spētu pēc apmācībām izstrādāt un īstenot kvalitatīvu jauniešu apmaiņas projektu;
-dot iespēju satikt iespējamos projekta partnerus un izveidot kontaktus ar citu valstu jauniešiem;
-uzzināt, kā iespējams iesaistīt vietējo sabiedrību jauniešu apmaiņas projektos.

Dalībnieki: 
-Komandas, ko veido 1-2 jaunieši (vecumā no 15-18 gadiem) un 1 profesionāls jaunatnes darbinieks vai brīvprātīgais, kas strādā ar jauniešiem.
-Apmācību kurss ir paredzēts galvenokārt tiem, kuriem nav iepriekšējas pieredzes, organizējot starptautisko jauniešu apmaiņu ES programmā „Jaunatne darbībā”.
-Dalībniekiem jābūt ar vēlmi pašiem veidot un īstenot jauniešu apmaiņas projektu. 

Apmācību kursa norise: 2013. gada 21.- 26. janvāris, Portugāle (Vila Da Marmeleira, Santarem)
Organizators: Norvēģijas Nacionālā aģentūra
Darba valoda: angļu
Dalības maksa: 30 eiro

Pieteikšanās līdz 2012. gada 1. decembrim: SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-...

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu. Sīkāka informācija par apmācībām angļu valodā: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eye...

Kontaktinformācija:
Vladislava Sķēle,
V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
e-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov
t.: +37167358069