"EuroPeers" Eiropas tīkla tikšanās Nīderlandē (EuroPeers European Network meeting)

Šī būs jau piektā "EuroPeers" Eiropas tīkla tikšanās. Šoreiz tā norisināsies Nīderlandē no 9. līdz 13. oktobrim. Pieteikšanās līdz 24. augustam!

Mācībām  aicināti pieteikties jaunieši, kuri jau darbojas "EuroPeers" Latvijas tīklā, kā arī tie jaunieši, kuri ir piedalījušies "Erasmus+" un/vai "Eiropas Solidaritātes korpusa" projektos. Mācībās jaunieši kopā ar nacionālo aģentūru pārstāvjiem dalīsies savā pieredzē, iedvesmos viens otru un paplašinās savu horizontu.

"EuroPeers" ir jauni cilvēki, kuri ir ceļojuši uz citām valstīm, lai mācītos, gūtu darba pieredzi, lai piedalītos izglītības vai jaunatnes jomas projektos.
"EuroPeers":

  • informē, motivē un atbalsta citus jauniešus iesaistīties dzīvi mainošās aktivitātēs;
  • popularizē programmas "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss";
  • ir jauniešu vadīts Eiropas tīkls, kurā reizi gadā norisinās tikšanās – mācības tīkla dalībniekiem nacionālā un starptautiskā līmenī.

Mācību dalībniekiem būs iespēja iepazīt jaunas metodes un rīkus, kas noderēs darbojoties "EuroPeers" aktivitātēs.

Ņem vērā, ka mācībās nevar piedalīties jaunieši, kas šobrīd piedalās programmas Brīvprātīgā darba projektos vai citās programmu aktivitātēs, lai netiku dubultā izmantots programmas finansējums.

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 24. augustam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/europeers-european-network-meeting-2019.8094/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

 

Papildu informācija:
Agnese Berga
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67251180
agnese.berga[at]jaunatne.gov.lv