EuroPeer mācību kurss Slovākijā

No 12. līdz 17. novembrim Slovākijā (Pještjani pilsētā) notiks starptautiskas mācības jauniešiem, kuriem ir bijusi pieredze programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos, un kuri labprāt ar šo savu pieredzi dalītos ar saviem vienaudžiem. Pieteikšanās līdz 4. oktobrim.

EuroPeers jaunieši pēc mācībām dodas uz skolām, jauniešu centriem vai vietām, kur pulcējas jaunieši, lai dalītos savā projektu pieredzē, stāstītu, kas dzīvē mainījies pēc dalības jauniešu starptautiskajos projektos, kā arī, lai aicinātu savus vienaudžus arī kļūt par daļu no “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu dalībniekiem.

Mācību laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt detalizētāku informāciju par programmām “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”; būs iespēja uzlabot savas zināšanas par dažādām PR un mārketinga metodēm, kuras izmantot komunikācijā ar auditoriju, kā arī pilnveidot savas prezentēšanas prasmes.

Plašāka informācija par mācībām:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/europeer-training-course.8282/

Kā pieteikties?

Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 4. oktobrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē  https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eu...

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:
-   kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-   nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-   sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācijai:
Agnese Berga
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67251180
agnese.berga@jaunatne.gov.lv