Esi gatavs kļūt par EBD organizāciju akreditatoru?

Vai esi bijis EBD brīvprātīgais vai mentors, bet šobrīd darbojies citā jomā? Vai tev rūp EBD kvalitāte Latvijā? Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties akreditatorus, kas nodrošinās organizāciju, kas vēlas piedalīties Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā „Eiropas Brīvprātīgais darbs” (EBD), intereses izteikumu izvērtēšanu 2013.gadā. Pieteikšanās: līdz 19. februārim!

Tavs uzdevums būs pēc aģentūras uzaicinājuma izvērtēt un sniegt atzinumu par organizāciju iesniegtajiem intereses izteikumiem un organizāciju atbilstību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Eiropas Brīvprātīgais darbs” nosūtītājorganizācijas, uzņēmējorganizācijas vai koordinējošās organizācijas statusam.

Lai Tu varētu kļūt par akreditatoru, tev jāatbilst vismaz diviem no šiem kritērijiem:

* darba pieredze neformālās izglītības jomā ne mazāka kā 3 gadi;
* iepriekšēja pieredze kā EBD projektu mentoram vai koordinatoram vai brīvprātīgā darba uzdevumu uzdevējam/pārraudzītājam ne mazāka kā viens gads;
* iepriekšēja dalība EBD projektā kā brīvprātīgajam;
* cita būtiska ar brīvprātīgo darbu saistīta iepriekšēja pieredze (piemēram, dalība citos brīvprātīgā darba projektos, brīvprātīgā darba projektu vērtēšana, u.c.).

Akreditatoram jābūt iespējai izmantot personīgo automašīnu, lai nepieciešamības gadījumā varētu apmeklēt organizācijas to atrašanās vietā.
Akreditators 2013.gadā nedrīkst būt iesaistīts programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā „Eiropas Brīvprātīgā darbs” iesniegto projektu vērtēšanā un/vai īstenošanā (nevar būt EBD projekta koordinators, likumiskais pārstāvis, mentors vai kā savādāk iesaistīts EBD projektu īstenošanā, taču var būt iesaistīts akreditētā EBD organizācijā pildot citus ar EBD projektu nesaistītus pienākumus).
CV un pieteikuma anketu jāiesniedz līdz 2013. gada 19. februārim personīgi Mūkusalas ielā 41, Rīgā, LV-1004 vai pa pastu (izsūtīšanas pasta zīmogs).

Kontaktinformācija:
Elīna Zāgeusa
Tel. 67358061
E-pasts: elina.zageusa@jaunatne.gov.lv

Nolikums un pieteikuma anketa