ES Vienotā tirgus mēnesī sākas diskusijas par sociālajām tiesībām

30.septembrī sākas Eiropas Savienības organizēto Vienotā tirgus mēneša pasākumu otrā kārta – diskusijas par pilsoņu sociālo tiesību jautājumiem Vienotajā tirgū. Diskusijās var iesaistīties visu ES dalībvalstu pilsoņi, lai kopīgi veidotu Eiropas politiku – iesniegtu savus priekšlikumus, apspriestu tos ar ES likumdevējiem un ar līdzpilsoņiem. Šī ir iespēja ikvienam tikt uzklausītam.

Šonedēļ interneta vietnē www.yourideasforeurope.eu būs iespēja diskutēt ar augsta līmeņa ES pārstāvjiem, ieskaitot četrus komisārus:
•    Pirmdien, 30.septembrī plkst.12:00 (pēc Latvijas laika)  – Lāslo Andors, nodarbinātības un sociālo lietu komisārs,
•    Otrdien, 1.oktobrī plkst. 12:00 – Tonio Borgs, veselības un patērētāju politikas komisārs,
•    Otrdien, 1.oktobrī plkst. 17:45 – Konija Hedegārda, vides politikas komisāre,
•    Trešdien, 2.oktobrī plkst. 14:45 – Mišels Barnjē, iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs.

Visi interesenti ir laipni aicināti otrdien, 1.oktobrī plkst. 10:00 piedalīties diskusijā latviešu valodā ar Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētāju Aldi Austeru. Diskusija notiks vietnē http://www.yourideasforeurope.eu/lv/chats/aldis-austers

Eiropas Vienotā tirgus mēnesis
Kas: Eiropas pilsoņu, biznesa pārstāvju, valsts pārvaldes un mediju tiešs dialogs ar ES politikas veidotājiem. Piedalās augsta līmeņa pārstāvji no visas Eiropas.
Par ko: Diskusijas par sociālo tiesību jautājumiem: «Tava sociālā aizsardzība ES».
Kur: Vienlaikus visās 28 ES dalībvalstīs, izmantojot vietni www.yourideasforeurope.eu.
Kad: No 30.septembra līdz 2.oktobrim laika posmā no plkst. 10:00 līdz 18:00.
Kādēļ: ES garantē pilsoņiem tiesības dzīvot un strādāt citā ES valstī un izmantot tādas sociālās tiesības, kādas pienākas vietējiem iedzīvotājiem. Tādēļ šajās tiešsaistes diskusijās runāsim par pensijas pabalstiem, veselības aprūpi, sadzīves pakalpojumiem un strādājošo tiesībām, atrodoties citā ES dalībvalstī. Vairāk informācijas par sociālajām tiesībām Eiropā var atrast šeit.

Četru nedēļu laikā Eiropas Vienotā tirgus ietvaros notiks 96 interneta diskusijas 24 valodās. Katra nedēļa veltīta citai tēmai – darba iespējas un uzņēmējdarbības vide, sociālās tiesības, bankas, e-komercija. Piedalīties diskusijās un iesniegt savas idejas var ikviens, kam pieejams interneta pieslēgums. Papildu informācija mājas lapā www.yourideasforeurope.eu.

Kontaktinformācija:
Nora ALLAVOINE, +32 2 298 75 22 - Nora.ALLAVOINE@ec.europa.eu
Rafaela GRÁCIO, +32 2 537 44 00 – media@yourideasforeurope.eu