ES jaunieši: par praksi kaut minimāli, bet jāmaksā!

Kaut minimāla samaksa par praksi un uzņēmējdarbības gara audzināšana jau skolas solā, - šādi jaunatnes bezdarba problēmu rosina risināt Eiropas Parlamenta Pilsoņu Agoras dalībnieki: vairāk nekā 50 jaunieši no visām ES dalībvalstīm, arī Latvijas. Šīs idejas tika prezentētas 2013. gada 12. novembrī, Parīzē - valstu vadītāju konferencē par jaunatnes bezdarbu, kā arī ar tām strādāja Eiropas Parlaments.

"Vienā dokumentā nevar atrisināt visas problēmas, bet katra valsts ielika ko no sevis," atzīmē Latvijas pārstāve, vidusskolniece Anija Krauze, kas, iespējams, bija jaunākā Pilsoņu Agoras dalībniece. 

No katras valsts piedalījās viens strādājošs jaunietis un viens bezdarbnieks. Vasarā piesakoties un sīvā cīņā iegūstot iespēju pārstāvēt Latviju, Anija strādāja, bet tagad pilnībā nododas mācībām, taču aktīvi iesaistījusies nevalstiskās organizācijas darbā, risinot tieši jaunatnes bezdarba problēmas. 

Viņa stāsta, ka ar Latvijas ministrijām norit darbs pie divām iniciatīvām: nodokļu sloga samazināšanas biznesam, pieņemot darbā jauniešus, kā arī ceļa izdevumu segšanas jauniešiem, kas dzīvo vienā vietā, bet strādā citur.

Otrs Latvijas pārstāvis, patlaban bezdarbnieks Edvīns Svilāns lielas cerības liek uz atbalstu uzņēmējdarbībai, jo viņam ir biznesa ideja un puisis pats vēlas dot darbu citiem.

Abi jaunieši bija gandarīti par iespēju piedalīties Pilsoņu Agorā, kas gan devusi jaunu informāciju (- kā stāsta Edvīns, ne visās ES valstīs bezdarbniekiem tiek piedāvāti tādi apmācību kursi kā Latvijā) un kontaktus (- jaunieši turpina meklēt risinājumus īpaši izveidotā Facebook grupā), gan iedvesmu un pārliecību veidot labāku Eiropu.

Arī Eiropas Parlamenta viceprezidente Izabella Djurāna ir patīkami pārsteigta par pasākuma rezultātu kvalitāti: tie ir konkrēti un par tēmu. "Īpaši es gribētu uzsvērt brīvprātīgā darba atzīšanu, uzņēmējdarbības nozīmi pievienotās vērtības un darbavietu radīšanā, interneta un sociālo mediju lomu informācijas izplatīšanā, kā arī ideju, ka jaunieši varētu paši pārvaldīt daļu [tiem paredzētās] naudas," viņa saka.

Tātad papildus iepriekš minētajām idejām jaunieši vēlas formālo un neformālo prasmju atzīšanu, īpaši to, kas iegūtas brīvprātīgo darbā. Viņuprāt, jaunajiem uzņēmējiem valsts iepirkumos vajadzētu dot priekšroku utt.

"Trīs dienas bija par maz, tomēr mums izdevies labs un nopietns dokuments," uzskata Anija no Latvijas. "Cerams, mūs uzklausīs un īstenos kaut vienu no ieteiktajiem punktiem," piebilst Edvīns.

Kopumā ES bezdarbs sasniedzis vidēji 10%, bet jauniešu grupā tas ir divreiz lielāks. Tāpēc Eiropas Parlaments 6.-8. novembrī rīkoja šai problēmai veltītu Pilsoņu Agoru. Šādi forumi notikuši arī par citām aktuālām tēmām.

Noskatieties video "Eiropas bezdarbnieku paaudze cīnās par savu vietu" un "Intervija: Pilsoņu Agorā jaunieši pauž savu viedokli":
http://www.europarltv.europa.eu/lv/home.aspx

 

Kontakti papildus informācijai: 
Marta Rībele,
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā,
preses sekretāre