ES Jaunatnes stratēģijas 2010-2014 aptauja

Eiropas Komisijai ir būtisks jūsu viedoklis, lūdzu, veltiet 15-20 minūtes sava laika un aizpildiet aptaujas anketu (angļu valodā), kas izveidota, lai noskaidrotu, vai jaunieši un jaunatnes organizāciju pārstāvji ir dzirdējuši par ES Jaunatnes stratēģiju 2010.-2014. gadam, ko viņi par to domā, un kādas ir viņu idejas, lai padarītu to jauniešiem vēl labvēlīgāku. 

Aptaujas ir segmentētas divām mērķa grupām: 

1) jauniešiem (vecumā no 15 līdz 30 gadiem) https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143522761020

2) jaunatnes organizācijām https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143504611693.

Jūsu iesniegtās atbildes būs anonīmas.

Aptauju varēs aizpildīt līdz 13. septembrim.

Aptaujas rezultāti 2016. gada sākumā tiks publicēti šeit: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/evaluations/index_en.htm

Ja rodas kādi papildus jautājumi, sazinieties ar luca.mobilio@icfi.com

Liels paldies par veltīto laiku!