ES jaunatnes konferences Viļņā (09.09.-12.09.) secinājumi

ES jaunatnes konferencē Viļņā (Lietuvas prezidentūras laikā) vairāk nekā 250 jaunieši un politikas veidotāji no 28 ES dalībvalstīm, strādājot darba grupās un diskusijās četru dienu garumā, nonāca pie 21 secinājuma. Tie ir konkrēti ieteikumi, lai veicinātu jauniešu (īpaši jauniešu bezdarbnieku un jauniešu ar ierobežotām iespējām iegūt izglītību un apmācības) sociālo iekļaušanu darba tirgū, izglītības un sociālajā dzīvē.

Konferences gaitā izstrādātie svarīgākie ieteikumi:
-pielāgot izglītību jauniešu vajadzībām un darba tirgus prasībām;
-pārejas posmos (piemēram, izglītības iegūšana – darba tirgus) jauniešus nodrošināt ar informāciju un vadību;
-palīdzēt jauniešiem pārejas posmā (izglītība-darbs);
-uzlabot jauniešu iespējas darba tirgū;
-atbalstīt jauniešu autonomiju;
-palielināt jauniešu organizāciju lomu;
-attīstīt starpsektorālo sadarbību.

Jaunatnes konference Viļņā  bija otrā konference Trio prezidentūras laikā (Īrija, Lietuva un Grieķija), kas izcēla tēmu – jauniešu bezdarbnieku un jauniešu ar ierobežotām iespējām iegūt izglītību un apmācību - sociālā iekļaušana.

Ieteikumi sniegs ieguldījumu ES Padomes dokumenta (sociālās iekļaušanas veicināšana jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām iegūt izglītību un apmācību) izstrādē. Plānots, ka dokumentu pieņems ES dalībvalstu jaunatnes jomas ministri 2013. gada novembrī.

Konferences ieteikumi būs arī ieguldījums ES Padomes dokumentam par strukturālo dialogu ar jauniešiem sociālās iekļaušanas jomā. Šo dokumentu plānots pieņemt Grieķijas prezidentūras laikā.

Konferences gaitā izstrādātie ieteikumi

Papildus informācija: http://tinyurl.com/nnmpg74

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.