ES Jaunatnes konferences rezultāti

No 11. līdz 13. septembrim vairāk nekā 200 dalībnieki (jaunieši, Jaunatnes ĢD, starptautisku NVO pārstāvji) piedalījās ES Jaunatnes konferencē Kiprā.

Konferencē pieņēma Kopīgos ieteikumus, kas radās pēc konsultācijām un pārrunām starp jauniešiem un politikas veidotājiem, par jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu līdzdalību un sociālo iekļaušanu (ar uzsvaru uz jauniešiem migrantiem).

Šie Kopīgie ieteikumi tiks iekļauti Padomes rezolūcijas strukturētā dialoga (par jauniešu līdzdalību demokrātiskā Eiropas dzīvē) otrā cikla pārskata projektā.
Tiek plānots, ka Jaunatnes ministru kabinets pieņems rezolūciju 2012. gada novembrī.

Ieteikumi atrodami šeit: http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/pKsPEfJPEjX2nxXo9+AUZw==

Informācija par ES Jaunatnes konferenci atrodama šeit: http://tinyurl.com/9qo5vj7