Erasmus studentu aptauja 2017

Vai vēlaties, lai mobilitātes iespējas tiktu uzlabotas tiem studentiem, kuriem ir ierobežotas iespējas? Piedalies Erasmys studentu aptaujā 2017!

Šī gada aptaujas mērķauditorija ir apmaiņas studenti ar ierobežotām iespējām, kuri atgriezušies mājās vai arī kuriem nav studentu mobilitātes iespējas.
Aptauju iespējams aizpildīt šeit līdz 2017. gada 15. martam. Tās aizpildīšana aizņem 25 minūtes.