Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros Jūrmalas jaunieši pilnveido zināšanas par “Erasmus+” iespējām un attīsta kritisko domāšanu

Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros, 17.maijā, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā tika rīkots Eurodesk seminārs “Jauniešu kritiskā domāšana un informācija medijos”, kurā Jūrmalas jaunieši uzzināja par "Erasmus+: Jaunatne darbībā”, “Eurodesk” un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām un attīstīja savas prasmes informācijas meklēšanā un tās kritiskā izvērtēšanā.

Semināra dalībniece, Jūrmalas Jauniešu iniciatīvu centra aktīviste Elīza Ošiņa: “Semināra laikā sapratu, ka ne viss, ko izlasu medijos, ir reāli fakti un patiesība. Apzinos, ka ziņās tiek pausti cilvēku viedokļi par konkrēto tēmu, bet tas nebūt nenozīmē, ka informācija ir patiesa. Ir svarīgi sekot līdzi informācijai un kritiski to izvērtēt, pirms pieņemt to kā reālu faktu”.

Pateicoties neformālo izglītības metožu izmantošanai, jaunieši aktīvi dalījās pieredzē par saviem interneta lietošanas paradumiem, informācijas meklēšanas iespējām un informācijas izplatīšanas dažādiem aspektiem. Pēc nelielas informatīvās prezentācijas un izglītojošiem video materiāliem par kritiskās domāšanas būtību, jaunieši pārrunāja svarīgākos kritērijus informācijas izvērtēšanā un to, kā atšķirt faktus no viedokļiem. Jaunieši diskutēja par vārda brīvību, individuālo atbildību satura veidošanā un drošības pamatprincipiem internetā.

Šis bija pirmais no diviem Eurodesk informatīvajiem semināriem šogad, ko organizēja Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs, Eurodesk reģionālais koordinators. Aicinām jauniešus sekot līdzi aktuālajai informācijai par iespējām iesaistīties saturīgās un lietderīgās brīvā laika aktivitātēs Jūrmalā: Facebook: @jurmalasxjauniesi vai rakstot uz e-pastu: jurmalasjauniesi@jurmala.lv

 

Informāciju sagatavoja: Linda Kalniņa, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece