Eiropas Jaunatnes nedēļa 2017

No 2017. gada 1. līdz 7. maijam visā Eiropā norisināsies Eiropas Jaunatnes nedēļa. Tajā tiks uzsvērta jauniešu solidaritāte un sociālais ieguldījums Eiropā, tiks popularizēta "Erasmus+” programma un sniegta informācija par to, kā arī šī nedēļa kalpos par platformu, lai uzklausītu jauniešu idejas par ES jaunatnes politikas attīstību nākotnē.

Izmantojot saukli "Iesaisties, īsteno, piedzīvo“, Eiropas Jaunatnes nedēļa aicinās jauniešus iesaistīties savas nākotnes veidošanā, piedaloties diskusijās par ES jaunatnes politikas nākotni, īstenot ieceres par dzīvi ārzemēs, izmantojot "Erasmus+” mobilitātes pieredzi, un piedalīties tikko izveidotajā Eiropas Solidaritātes korpusā, kas jauniešiem sniedz iespēju izpaust solidaritāti ar grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

Jauniešiem ir ļoti liela nozīme pārmaiņu radīšanā Eiropā, tādēļ Eiropas Jaunatnes nedēļa atzīmē viņu sasniegumus.

Jaunatnes nedēļa pievērsīs uzmanību iedvesmojošiem stāstiem par pārmaiņu radītājiem jaunatnes jomā un viņu projektiem "Erasmus+” ietvaros, rosinot vēl plašāku jauniešu iesaistīšanos. Lai atzīmētu viņu veikumu un ilustrētu "Erasmus+” programmas humāno ietekmi, mēs pirms Eiropas Jaunatnes nedēļas un tās laikā stāstīsim stāstus par cilvēkiem, kuri snieguši ievērojamu ieguldījumu Eiropai svarīgu jautājumu risināšanā, tostarp solidaritātes, iekļaušanas, demokrātijas un aktīvas pilsonības attīstībā. Tie ir cilvēki, kuri panākuši izmaiņas vietējā sabiedrībā, iedvesmojuši citus un attīstījuši inovatīvas idejas. Viņi ir izmainījuši gan savu, gan citu cilvēku dzīvi.

Briselē Eiropas Komisija rīkos diskusijas par turpmāko ES Jaunatnes stratēģiju prioritātēm un rīkiem. Komisija uzaicinās dalībniekus, nodrošinot plašu jaunatnes politikas ekspertu, dalībvalstu iestāžu, jaunatnes organizatoru un pašu jauniešu loku. Iedvesmojošie pārmaiņu radītāji Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros tiksies ar komisāru Navračiču, apmeklēs Eiropas Parlamentu un dalīsies ar saviem stāstiem.

2017. gada Eiropas Jaunatnes nedēļā būs pieejams plašs pasākumu klāsts, ko organizēs visās 33 valstīs, kas piedalās Eiropas Savienības "Erasmus+" programmā. Pasākumu koordinācija un organizēšana ir uzticēta "Erasmus+” jaunatnes jomas nacionālajām aģentūrām. Latvijā tā ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Ikviens var organizēt Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumus, kas saistīti ar tālāk norādītajām jomām.
•    Solidaritāte un Eiropas Solidaritātes korpuss
•    Mobilitāte un Erasmus+ 30. gadadienas atzīmēšana
•    Piedalīšanās un jaunatnes politikas veidošana

Lai reģistrētu savu pasākumu vai iesaistītos citos reģiona vai valsts līmeņa pasākumos, apmeklējiet vietni www.youthweek.eu, kurā sniegts pārskats par visā Eiropā organizētajām aktivitātēm.

Pasākumi Latvijā:

Kad Kur Pasākuma nosaukums
26. aprīlis Rīga Seminārs "Īstenot starptautiskus projektus par medijpratību? Kāpēc gan ne?"
27. aprīlis Rīga Erasmus+ pieredzes stāsti un eko dārzi pilsētās
30. aprīlis Sigulda Pavasara Atklāšanas pārgājiens Siguldā
1. maijs Vecumnieki Eiropas Jaunatnes nedēļas atklāšana
2. maijs Rīga Seminārs "Kādas ir mūsdienu jauniešu iespējas Eiropā?”
2. maijs Baldone Brīvprātīgs: Latvijā un Pasaulē – tikšanās ar EBD brīvprātīgajiem
3. maijs Rīga Konference "Jaunas metodes darbā ar jaunatni pašvaldībās”
3. maijs Rīga Meistarklase kopā ar improvizācijas teātri "Spiediens”
3.-4. maijs Brocēni - Imanta - Lutriņi Iespēju Laboratorija - Kādas ir Tavas iespējas gan savā mazajā pagastā, gan Eiropā.
8. maijs Ikšķile Eurodesk un Erasmus+ sniegtās iespējas jauniešu domēm un neformālām jauniešu grupām, kā arī sadraudzības pasākums.
9. maijs Priekuļi Pasākums jauniešiem
12. maijs Jēkabpils Informatīvs seminārs "Creative experience of EVS"
17. maijs Jūrmala Seminārs "Jauniešu kritiskā domāšana un informācija medijos"
19. maijs Saulkrasti Eiropas vakars