Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva 2013

Šajā konkursā par ES attīstību, integrāciju un Eiropas identitātes tēmām tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem.

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva tiks pasniegta projektiem, kas veicina savstarpēju sapratni, izpratni par Eiropas identitātes un integrācijas izaugsmi, kalpo par paraugu jaunajiem cilvēkiem, kas dzīvo Eiropā, kā arī sniedz praktiskus piemērus par eiropiešiem, kas dzīvo vienā kopienā.

Nacionālajos atlases posmos uzvarējušo projektu pārstāvji no 27 dalībvalstīm 2013.gada maijā tiks uzaicināti piedalīties Kārļa Lielā balvas pasniegšanas ceremonijā Āhenē, Vācijā.

Pieteikties iespējams gan individuāli, gan grupās līdz 2013.gada 28.janvārim.

Sīkāka informācija: http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html