Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma un Oracle e-pieejamības stipendija

Eiropas cilvēku ar invaliditāti forums un Oracle ir izsludinājuši stipendiju konkursu studentiem ar invaliditāti, kas savas mācības datorzinātņu, datorinženierijas vai līdzīgā jomā uzsākuši kādā ES valsts universitātē 2016./2017. akadēmiskajā mācību gadā.

Stipendijas apmērs ir € 8.000, kas tiek piešķirta, pamatojoties uz projektu vai pētījumu, kas tiks veikts mācību gada laikā. Stipendiju piešķirs galvenokārt balstoties uz projektu vai diplomdarbu, kurā tiek ņemtas vērā personu ar invaliditāti vajadzības, kas saistītas ar IKT pieejamību (e-pieejamību), un/vai inovatīvi risinājumi, kas uzlabotu IKT pieejamību. Projektam ir jābūt studenta izvēlētās izglītības programmas neatņemamai sastāvdaļai (piemēram, pēdējā gada darbs vai daļa no maģistra vai doktorantūras darba). Projekts var būt priekšlikums vai jau uzsākts darbs.

 Pretendentiem jāatbilst šādiem kritērijiem:
- Eiropas Savienības (ES) pilsoņi, dzīvo Eiropas Savienībā;
- ir uzņemti universitātē ES 2016./2017. mācību gadā, ieskaitot tiešsaistes universitātes, kas atrodas ES.
- studē datorzinātņu, datorinženierijas vai saistītā jomā.
- sasniegti augsti akadēmiskie rezultāti.
- ir invaliditāte.

 

Pieteikšanās termiņš: 2016. gada 15. septembris
 
Uzzini sīkāk, kā vari pieteikties!