Draudzīgā komanda Valmierā un Liepājā

28. septembrī veiksmīgi noritēja nākamais pasākums jauniešu iniciatīvas projekta „Es esmu, Tu esi draudzīgs” ietvaros. Draudzīgā komanda devās uz Liepājas rajona Bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitācijas centru "Dižvanagi", kur mūs gaidīja centra vadītāji, bērni, jaunieši un viņu vecāki.

Projekta ietvaros bija paredzēta rehabilitācijas centra parka „Lietus Dārzs” sakopšanas un labiekārtošanas talka, iesaistot gan centra bērnus, gan vietējos jauniešus. Parks tiek veidots ar Mārtiņa Freimaņa Fonda atbalstu, pieminot izcilo mūziķi. Pasākuma dienā „Ķirbju svētkos”, kur ar dziesmām piedalījās arī mūziķis Kārlis, kopā ar bērniem un jauniešiem veidojām vēja zvanus parka skaistumam.

Kas to būtu domājis, ka radoša izdoma spēj pārvērst būvmateriālu veikala preces par skaistām, skanīgām un pašdarinātām vēja stabulītēm. Tie, kuriem dziju vērpšana un aukliņu siešana kapara stienīšos likās pārāk piņķerīga, zīmēja savu “Lietus Dārza” koku. Iegrimstot darba procesā, radās arī izdevība parunāties ar jauniešiem par to, kā viņi pavada savu brīvo laiku, kā arī Draudzīgā komanda izstāstīja par savu pieredzi, hobijiem, kas ir kā alternatīva neveselīgai izklaidei vai sēdēšanai mājās pie datora. Visi pasākuma dalībnieki bija ļoti atsaucīgi, radoši, ar vēlmi piedalīties, iemācīties un izmēģināt ko jaunu. Pasākums radīja prieku un gandarījumu arī Draudzīgās komandas jauniešiem.

18. oktobrī sekos vēl viens piedzīvojums Valmierā, kur grābsim lapas, sakopsim apkārtni un dosimies piknikā, kopā ar Valmieras dienas centra jauniešiem ar īpašām vajadzībām, Valmieras skolu jauniešiem un, kā piebilst Draudzīgās komandas pārstāvis no Valmieras, mums pievienosies arī Valmieras pansionāta seniori. Cerēsim, ka laikapstākļi mūs lutinās un talka noritēs tik pat veiksmīgi! Aicināts piebiedroties ikviens! Uz tikšanos!

festivals@draudzigs.lv
www.draudzigs.lv

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.