Daugavpils novada jaunieši iesaistās projektā „Drošs jaunietis drošā Eiropā!”

No 2013. gada 01. aprīļa līdz 01. augustam Daugavpils novadā tiks īstenotas programmas „Jaunatne darbībā” apstiprinātā projekta „Drošs jaunietis drošā Eiropā!” (LV-51-E5-2012-R3) aktivitātes. Tā mērķis ir veicināt informācijas apriti Daugavpils novada jauniešu vidū, piedāvājot caur neformālo metožu pielietošanu iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, tādējādi veicināt savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu starp novada jauniešiem, jauniešu biedrībām, jaunatnes lietu atbildīgajiem un novada speciālistiem.

Lai gan projekta iesniedzējs un īstenotājs ir Daugavpils novada dome, tā realizēšanā tiks iesaistītas Daugavpils jauniešu biedrības. Pirmkārt, tādējādi būs iespēja iepazīties ar visām biedrībām, kas darbojas novada teritorijā, jo katru gadu tiek dibinātas jaunas biedrības, kurām jau esošo biedrību pieredze projektu vadīšanā un pieejamie resursi var kalpot par labu stimulu uzsākt savu iniciatīvu realizēšanu. Otrkārt, tas mudinātu jauniešus sadarboties savu ideju realizēšanai ar citām novada biedrībām, kuru pieredze ir lielāka. Treškārt, tā būs neatsverama pieredze jauniešiem projekta īstenošanā, kā arī ieraksts biedrības CV par piedalīšanos šādā projektā.

Biedrību jaunieši aprīlī un maijā organizēs 4 informatīvos pasākumus Daugavpils novadā, kur interesenti varēs iegūt informāciju par ES finansējuma piesaisti savu iniciatīvu realizēšanai, par iespējām, ko sniedz programma „Jaunatne darbībā,” bet pats galvenais – iepazīs citu jauniešu biedrību pieredzi un dalīsies savā, kā izveidot labu projektu, kas spētu risināt jauniešu problēmas un būtu saprotami un pamatoti uzrakstīts projektu izskatītājiem un kals plānus turpmākajiem kopīgajiem projektiem.

Šie pasākumi notiks:
•    06.04.2013 Skrudalienas pagastā, Silenes pamatskolā, organizē biedrība „Silenes stariņi”,
•    17.04.2013 Sventes pagastā, Sventes Tautas namā, organizē biedrība „Smile for life”,
•    24.04.2013 Kalupes pagastā, Kalupes pagasta pārvaldes ēkas zāle, organizē Kalupes kopienu atbalsta centra "Vitrāža" jaunieši,
•    02.05.2013 Naujenes pagastā, Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrā, organizē biedrība „Esam kopā”.

Par projekta lielāko pasākumu būs jauniešu pulcēšanās Daugavpils novada Kultūras centrā 10. maijā, kur jaunieši ne tikai turpinās dalīties savā pieredzē projektu realizēšanā, bet arī piedalīsies diskusijā „Kafija ar politiķiem” kopā ar novada deputātiem un pārvalžu vadītājiem par sev svarīgu jautājumu risināšanu novadā.

12. jūnijā Daugavpils novada domes ēkā tiks atklāta foto izstāde klātesot projekta dalībniekiem un novada deputātiem, kur būs atspoguļoti projekta spilgtākie brīži, tie tiks iemūžināti arī video materiālā, kas interesentiem tiks prezentēts kopā ar foto izstādi.

Pēcāk ikvienam interesentam būs pieejami video materiāli par šo projektu, kā arī pastkartes, kur būs izklāstīts par šī projekta aktivitātēm. Projekta kopējais budžets ir 6520,00 LVL, tai skaitā Daugavpils novada domes līdzfinansējums 1630,00 LVL apmērā.


Iluta,
projekta koordinatore