Daugavpilī tika organizēts informatīvs pasākums par iesaisti projektā “PROTI un DARI!”

26. martā Daugavpilī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) organizēja informatīvu pasākumu, kurā piedalījās 10 pārstāvji no Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada domes, lai motivētu aktīvi iesaistīties projektā “PROTI un DARI!” un sniegtu detalizētu informāciju par projektu un dalības uzsākšanu tajā.

JSPA darbinieki informēja, ka iesaistoties projektā “PROTI un DARI!”, pašvaldībām būs iespēja aktivizēt tos jauniešus, kuri šobrīd nemācās, nestrādā un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti pašvaldībā un stimulējot pašvaldības ekonomisko izaugsmi, kā arī saņemt papildu finansējumu darbam ar jauniešiem.

Pašvaldību pārstāvji uzdeva praktiskus jautājumus par dalības uzsākšanas iespējām projektā un tā īstenošanu, iesaistījās diskusijās un dalījās ar jauniešu apzināšanas iespējām savā pašvaldībā.

 

 

Informācija publicēta 27.03.2018.