Daudzveido savu rītdienu!

Aicinām piedalīties neformālās izglītības apmācībās jauniešus ar redzes traucējumiem un aktīvus jauniešus, kuri vēlas īstenot kopīgus projektus! Apmācības norisināsies šī gada novembrī - Kurzemes, Latgales un Rīgas reģionā.

2014.gada 14.-16.novembris, Kurzemes reģionā, viesu namā „Ventaskrasti”, Ziru pagastā, Ventspils novadā (Pieteikšanās šeit:http://x8.lv/dazadoritdienukurzeme, līdz 4.novembrim, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2014. gada 6.novembrim);

2014.gada 14.-16.novembris, Latgales reģionā, atpūtas bāzē „Rāznas ezerkrasti”, Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā (Pieteikšanās šeit: http://x8.lv/dazadoritdienulatgale, līdz 4.novembrim, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2014. gada 6. novembrim);

2014.gada 28.-30.novembris, Rīgas reģionā, atpūtas bāzē „Vecupenieki”, Spuņciemā, Babītes novadā (Pieteikšanās šeit: http://x8.lv/dazadoritdienuriga, līdz 11.novembrim, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2014. gada 13.novembrim).

Apmācību mērķis: Veicināt jauniešu mērķu un ideju īstenošanu, veidojot dalībnieku starpā ilgtspējīgu sadarbību un sniedzot atbalstu personiskās izaugsmes attīstībā.

Apmācību uzdevumi: 

-iedrošināt un radīt jauniešiem telpu, kur būtu iespēja atklāt sevī vēl līdz šim nezināmo;
-radīt izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām un pamatprincipiem;
-iesaistīt neformālās izglītības procesā - pilnveidot sevi, iepazīties, būt un mācīties kopā, kā arī dalīties pieredzē;
-veicināt jauniešu savstarpējo sadarbību, izvirzot mērķus nākotnei.

Dalībnieku profils: Jaunieši vecumā no 16-25 gadiem (jaukta grupa). Katrā apmācībā paredzēti 22 dalībnieki - 11 jaunieši ar redzes traucējumiem + 11 jaunieši, kuri strādā/ir kopā, vai ir ieinteresēti sadarboties nākotnē ar jauniešiem, kuriem ir redzes traucējumi.

Apmācības vadīs: Latgalē: Māris Grāvis, Rinalds Rudzītis, Ieva Grundšteine; Kurzemē: Inese Šubēvica, Māris Resnis, Rudīte Muraševa; Rīgā: Māris Resnis, Elīna Ķempele, Ieva Upesleja.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visās apmācību dienās! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Laura Riekstiņa, Kurzemes reģionālā koordinatore tālr.: 22046231 laura.riekstina[at]redcross.lv, Līga Siliņa Rīgas reģionālā koordinatore tālr.: 26808042 apmacibas[at]brfonds.lv, Mudīte Kiseļova Latgales reģionālā koordinatore tālr.: 26467137 mudite.kiselova[at]gmail.com 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Vidzemes reģionā), biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Latgales reģionā), nodibinājumu "Baltijas reģionālais fonds" (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.