CrissCross Transnational – seminārs par strukturēto dialogu!

Tie jauniešu līderi un jaunieši (vecumā no 18 līdz 23 gadiem), kuriem interesē kopā  ar citiem jauniešiem no Eiropas kopīgi atklāt strukturētā dialoga procesu, var pieteikties dalībai seminārā „CrissCross Transnational”. Seminārs notiks 2013. gada 22.-27. maijā Īrijā (Bray, Co.Wicklow). Pieteikšanās: līdz 31. martam!

Jaunieši seminārā Īrijā Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā varēs atklāt pašreizējo strukturētā dialoga procesu tēmas. Piecās dienās dalībnieki attīstīs kopīgu izpratni par strukturētā dialoga jautājumiem, kā arī kopīgi ar citiem Īrijas jauniešiem un politikas veidotājiem palīdzēs izveidot īpašu sadarbības tīklu (ko atbalstītu „Jaunatne darbībā” Nacionālās aģentūras). Šī sadarbības grupa veiks turpinošus pasākumus par strukturēto dialogu, kā arī atbalstīs  jaunās ES programmas jauniešiem ieviešanu. 

Semināra mērķi:
-atklāt pašreizējo strukturētā dialoga procesu tēmas;
-vienot jauniešus un politikas veidotājus Jaunatnes nedēļas ietvaros;
-mudināt dalībniekus aktīvāk sadarboties ar „Jaunatne darbībā” Nacionālajām aģentūrām;
-attīstīt sadarbības tīklu dalībnieku starpā.

Seminārs ir domāts jauniešiem (18-23 gadi), kuri ir aktīvi savās organizācijās un spēj motivēt arī citus jauniešus pievērsties strukturētā dialoga jautājumiem savās jauniešu grupās.  

Darba valoda: angļu
Organizators: ES programmas "Jaunatne darbībā" Īrijas Nacionālā aģentūra
Līdzfinansējums: LVL 20

2008. gadā jaunieši no dažādām grupām Īrijā uzsāka konsultāciju procesu un mēģināja noteikt tās jomas, ko, viņuprāt, būtu vissvarīgāk risināt: veselība, pašnāvību skaita mazināšana, vienaudžu ietekmēšana un sociālā izstumšana.
2010. gadā notika jaunas konsultācijas, iesaistot gan vecos, gan jaunos dalībniekus, mēģinot atklāt jauniešu demokrātiju un izprotot jauniešu lomu tajā - kāda tā ir pašreiz un kādai tai vajadzētu būt.

Pieteikšanās iespējama  līdz 2013. gada līdz 31. martam SALTO-YOUTH Resursu centra tīmekļa vietnē http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/cri... Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.