Burtniekos noticis projekta “PROTI un DARI!” pieredzes apmaiņas pasākums

Š.g. 3. novembrī, Burtniekos notika pieredzes apmaiņas pasākums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros, kurā piedalījās dalībnieki no Valmieras pilsētas, Burtnieku un Mazsalacas novada pašvaldībām.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieki pieredzes apmaiņas pasākuma laikā sniedza informāciju par projekta ieviešanas progresu, individuālās pasākumu programmu sagatavošanu, kā arī par Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi" un metodoloģisko vadlīniju darbam ar mērķa grupas jauniešiem projektā “PROTI un DARI!” grozījumiem.

Pasākuma dalībnieki bija no dažādām iestādēm un dažādu profesiju pārstāvji, viņi dalījās savā pieredzē par jauniešu piesaisti projektam, iesaistījās diskusijās, kā arī uzdeva sev interesējošus jautājumus par projekta ieviešanu un īstenošanu.