Burtniekos atklāts multifunkcionāls jauniešu iniciatīvas centrs!

Piektdien, 13. aprīlī Burtnieku novadā (Burtniekos, Jaunatnes ielā 15) darbību uzsācis multifunkcionālais jauniešu iniciatīvas centrs. Tas Burtnieku novada un apkārtējiem jauniešiem ir liels ieguvums, jo viņiem tagad ir sava vieta, kur aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku un gūt jaunas zināšanas un pieredzi.
 
Projekts realizēts Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Centrā tiek plānots kopā ar jauniešiem organizēt daudzveidīgus izglītojošus pasākumus un aktivitātes par iespējām līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un realizācijā, vienlaikus popularizējot neformālo izglītību kā iespēju gūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi papildus formālajai izglītībai.

Pakāpeniski centram tiks piesaistīti dažādi speciālisti individuālām un grupu konsultācijām krīžu situāciju pārvarēšanai, ārsta konsultācijas veselības blokā, kā arī tiks nodrošināta radošo nodarbību organizēšana. Centrs ļaus apvienot grupas un pulciņus no visa novada un piedāvās iespēju darboties zinošu mūzikas un deju pedagogu vadībā.
 
Interesi darboties jaunizveidotajā iestādē jau izrādījušas vairākas interešu izglītības grupas. Centra telpas varēs izmantot arī jauniešu neformālās grupas, lai organizētu savas tikšanās reizes, savukārt atpūtas telpā padomāts arī par rotaļu stūra izveidi mazākiem bērniem.
 
Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvas centra izveides vajadzībām rekonstruēta, renovēta un pielāgota bijusī Burtnieku skolas ēka, kas atrodas Jaunatnes ielā 15. Izveidota labiekārtota jauniešu viesnīca, kurā paredzētas gultasvietas 30 jauniešiem, tai skaitā istaba, kas pielāgota personām ar īpašām vajadzībām.
 
Burtnieku novada multifunkcionālā jauniešu centra izveide tika finansēta no Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” līdzekļiem, kā arī Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējuma. Projekta kopējās izmaksas ir LVL  118 970, 43.
 
Šis ir jau ceturtais izveidotais un atklātais multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Latvijas un Šveices sadarbības programmā „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”. Kopš 2011. gada decembra veiksmīgi jau darbojas multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri Ilūkstē, Tukumā un Saldū.
 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.