Brīvprātīgais no Eiropas - pievienotā vērtība Tavai sporta organizācijai!

Vai Tev nepieciešams palīgs organizācijas ikdienas darbā?
Uzņem ārvalstu brīvprātīgo arī savā sporta organizācijā!

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” aicina sporta jomas organizācijas uz semināru 2012. gada 13. decembrī plkst. 14.00, kurā varēsiet uzzināt vairāk par iespēju saņemt ES finansējumu, lai uzņemtu un nodarbinātu ārvalstu brīvprātīgo savā sporta organizācijā.

Semināra laikā gūsi informāciju:
1.Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs un kā šo iespēju varat izmantot savā sporta organizācijā?
2.Kas jādara, lai uzņemtu ārvalstu brīvprātīgo savā sporta organizācijā?
3.Kā iegūt ES finansējumu brīvprātīgā uzņemšanai?

Semināra norise: 2012. gada 13. decembris plkst. 14.00 - 16.30, valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (Mūkusalas iela 41, 2. stāvs, Rīga). Pieteikšanās,  aizpildot pieteikumu šeit: http://ej.uz/pe7a Semināru organizē v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

Galvenie ieguvumi, uzņemot ārvalstu brīvprātīgo savā sporta organizācijā:
-Citu valstu brīvprātīgā pieredze, iniciatīva un metodes ikdienā
-Palīgs sporta pasākumu rīkošanā un citos organizācijas ikdienas darbos

Papildu informācija:

ES programmas „Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba ietvaros arī sporta jomas organizācijām ir iespēja saņemt ES finansējumu, lai uzņemtu un nodarbinātu pie sevis brīvprātīgo(-s) no Eiropas. Eiropas Brīvprātīgais darbs ir iespēja sporta organizācijai uzņemt no 1 – 30 brīvprātīgajiem (vecumā no 18 līdz 30 gadiem).

Brīvprātīgais Tavā organizācijā var strādāt no 2 – 12 mēnešiem, palīdzot ikdienas darbā vai lielāku pasākumu rīkošanā.

No ES līdzekļiem brīvprātīgajiem tiek segti gandrīz visi ar projekta īstenošanu saistītie izdevumi: ceļa un uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un pārtika), apdrošināšana, brīvprātīgā īstenoto aktivitāšu izmaksas, kā arī neliela kabatas nauda personīgiem tēriņiem.

Lai brīvprātīgo uzņemtu savā organizācijā, tai ir jāuzraksta projekts (jāaizpilda projekta iesniegums). Latvijai Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem 2013. gadā pieejamais finansējums ir 1 044 420 eiro (734 023 LVL). Projektus var iesniegt 3 reizes gadā: 1.februāris, 1.maijs un 1.oktobris.

Sīkāka informācija, kā arī http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/eiropas-brivpratigais-darbs

Kontaktinformācija:
Elīna Zāgeusa,
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore,
e-pasts: elina.zageusa@jaunatne.gov.lv,
tālr.: 67358061