Brīvprātīgais no Eiropas - pievienotā vērtība jauniešu centriem!

Vai Tev nepieciešams palīgs jauniešu centra ikdienas darbā?
Uzņem ārvalstu brīvprātīgo arī savā jauniešu centrā!

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” aicina jauniešu centru pārstāvjus uz semināru 2012. gada 18. decembrī plkst. 14.00, kurā varēsiet uzzināt vairāk par iespēju saņemt ES finansējumu, lai uzņemtu un nodarbinātu ārvalstu brīvprātīgo savā jauniešu centrā.

Semināra laikā gūsiet informāciju:
1.Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs un kā šo iespēju varat izmantot savā jauniešu centrā?
2.Kas jādara, lai uzņemtu ārvalstu brīvprātīgo savā jauniešu centrā?
3.Kā iegūt ES finansējumu brīvprātīgā uzņemšanai?

Semināra norise: 2012. gada 18. decembris plkst. 14.00 - 16.30; valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (Mūkusalas iela 41, 2. stāvs, Rīga). Pieteikšanās, aizpildot pieteikumu šeit: http://ej.uz/b1sy   Semināru organizē v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

Galvenie ieguvumi, uzņemot ārvalstu brīvprātīgo savā jauniešu centrā:
-Citu valstu brīvprātīgā pieredze, idejas, iniciatīva un metodes ikdienā.
-Palīgs pasākumu rīkošanā un citos organizācijas ikdienas darbos.
-Brīvprātīgais piešķir starpkultūru saskarsmi organizācijā un pilsētā.
-Organizācija iegūst starptautiskus partnerus.

Papildu informācija:
ES programmas „Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba ietvaros arī jauniešu centriem ir iespēja saņemt ES finansējumu, lai uzņemtu un nodarbinātu pie sevis brīvprātīgo(-s) no Eiropas. Eiropas Brīvprātīgais darbs ir iespēja organizācijai uzņemt no 1 – 30 brīvprātīgajiem (vecumā no 18 līdz 30 gadiem).

Brīvprātīgais jūsu organizācijā var strādāt no 2 – 12 mēnešiem, palīdzot ikdienas darbā vai lielāku pasākumu rīkošanā. No ES līdzekļiem brīvprātīgajiem tiek segti gandrīz visi ar projekta īstenošanu saistītie izdevumi: ceļa un uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un pārtika), apdrošināšana, brīvprātīgā īstenoto aktivitāšu izmaksas, kā arī neliela kabatas nauda personīgiem tēriņiem.

Lai brīvprātīgo uzņemtu savā organizācijā, tai ir jāuzraksta projekts (jāaizpilda projekta iesniegums). Latvijai Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem 2013. gadā pieejamais finansējums ir 1 044 420 eiro (734 023 LVL). Projektus var iesniegt 3 reizes gadā: 1.februāris, 1.maijs un 1.oktobris.

Kontaktinformācija:
Elīna Zāgeusa,
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore,
e-pasts: elina.zageusa@jaunatne.gov.lv,
tālr.: 67358061