Brīvības un Solidaritātes fonds (BSF) izsludina pieteikšanos uz vienreizēju stipendiju studentiem

Brīvības un Solidaritātes fonds (BSF) izsludina pieteikšanos uz vienreizēju stipendiju studentiem. 2014./2015. mācību gadā, rakstot bakalaura vai maģistra programmas noslēguma darbu, jāizvēlas kāds no fonda piedāvātajiem tematiskajiem blokiem.

Šajā mācību gadā piedāvātās virstēmas ir:

-Arodbiedrību loma mūsdienu Latvijā;
-Zaļā tautsaimniecība;
-Progresīvā nodokļu politika;
-Vienlīdzīgu iespēju nozīme valsts politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā attīstībā;
-Demokrātijas attīstība.

Uz izsludināto stipendiju drīkst pretendēt Latvijas augstskolu studenti, kuri 2014./2015. mācību gadā izstrādā savus noslēguma darbus studijām bakalaura vai maģistra programmās. Lai pieteiktos BSF stipendijai, studentam jāiesniedz ar kādu no izsludinātajām virstēmām saskanīga noslēguma darba tēma, kas saskaņota ar potenciālo darba vadītāju. Pieteikties stipendijai var, aizpildot pieteikšanās anketu un iesniedzot to BSF līdz 2015. gada 01. februārim (ieskaitot). Stipendiju konkursa nolikums un pieteikuma anketa ir pieejama www.bsf-latvija.lv 

Vienas stipendijas apmērs ir 300 EUR, to izmaksā divās daļās, pārskaitot uz stipendiāta norādīto bankas kontu. Pirmā stipendijas daļa (60%) tiek izmaksāta, uzsākot pētījumu, otrā daļa (40%) pēc pētījuma pabeigšanas, sekmīgas aizstāvēšanas kopā ar darba vadītāja atzinumu.

Stipendijas izveidošanas mērķis ir pievērst jauno pētnieku uzmanību tādām sabiedrībā aktuālām tēmām kā līdzdalība, solidaritāte, tolerance, sociālais taisnīgums, progresivitāte, ilgtspējīga tautsaimniecība, vides aizsardzība un demokrātija. Kā arī, lai studiju laikā atbalstītu centīgus, mērķtiecīgus Latvijas augstskolu studentus viņu bakalaura vai maģistra darbu izstrādē.

Stipendiātu darbi tiks publicēti BSF mājaslapā.

Stipendijas uzsaukuma plakāts.

Papildus informācija:

Ieva Ādamsone
tel. 26311258
info[at]bsf-latvija.lv