Brauksi līdzi? Re, kur FORMULA! Iznākusi rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai

Tev – jaunatnes darbiniekam, līderim, vadītājam – ir lieliska iespēja braukt piedzīvojumu ceļojumā, ko sauc par LĪDZDALĪBU! Nupat iznākusi rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai, kas ir autoru piedāvātā formula šim ceļojumam. Piedāvājam aktīvas iesaistīšanās rokasgrāmatu, darba burtnīcu ar jautājumiem un atbildēm.

Ticam, ka FORMULA kļūs Tev par praktisku padomdevēju un iedvesmas avotu jaunām pieejām, kā veicināt jauniešu līdzdalību. Tāpat kā neformālajā izglītībā, arī šī materiāla izstrādē tiek iekļauta gan teorija, gan prakse un pieredzes stāsti.

Par rokasgrāmatas saņemšanu drukātā formā lūdzam sazināties ar Lieni Bigaču (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības programmu daļas projektu koordinatore, e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv, tel.67356253).