BiTriMulti (BTM) – daudzpusīgs apmācību kurss iesācējiem Jauniešu apmaiņas projektos

No 24. līdz 28. aprīlim Vācijā notiks BiTriMulti apmācības, kuru mērķis ir sniegt atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajiem, ļaujot viņiem attīstīt savu kompetenci "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā. Pieteikšanās apmācībām līdz 25. februārim!

Šīs apmācības paredzētas tiem speciālistiem, kuriem nav līdzšinējas pieredzes "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā.

Apmācībās tu:

  • uzzināsi par "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projektu iespējām un kā ar šo projektu starpniecību mudināt jauniešus iesaistīties Eiropas (un ne tikai) veidošanā;
  • individuāli un darbā grupās, reāla darba simulācijas ceļā, uzzināsi, kā izveidot kvalitatīvu Jauniešu apmaiņas projektu;
  • iegūsi nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai varētu īstenot Jauniešu apmaiņas projektu, balstoties neformālās izglītības metodēs, principos un kvalitātes standartos, kādus tos noteikušas ES jaunatnes programmas;
  • iepazīsi Youthpass sertifikāta sniegtās iespējas, kā arī – kā to izmantot un kā ar tā starpniecību palīdzēt projekta dalībniekiem izvērtēt projektā pilnveidotās kompetences;
  • paplašināsi savu kontaktu loku starptautiskā mērogā.

Apmācību laikā tiks izmantota "mācīšanās darot" metode, simulācijas spēles un darbnīcas, informatīvas lekcijas, kā arī citas aktivitātes, kuru mērķis ir vairot grupas dinamiku un sasniegt rezultātus.

BiTriMulti informācija dalībniekiem

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 25. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.6978/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu kordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv