Biedrība Saulstariņi īsteno projektu "Gatavot prieks"

Vasaras sākumā biedrības "Saulstariņi” jaunieši saņēma priecīgu ziņu, ka apstiprināts biedrības iesniegtais projekts Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursā "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos".

Saņemot atbalstu no Valsts programmas, Alūksnes novada jauniešiem ar īpašām vajadzībām ir iespēja pavadīt vasaras brīvlaiku kopā piedaloties interesantās aktivitātēs, apgūstot ikdienā nepieciešamās prasmes ēdiena pagatavošanā un uzņēmējdarbībā.

Līdz šim projekta ietvaros notikušas teorētiskās nodarbības par pārtikas produktu sastāvu un to ietekmi uz organismu un praktiskās salātu gatavošanas nodarbības, kuru laikā jaunieši no veselīgiem produktiem gatavoja dažādus salātus. Salāti tika gatavoti gan no jūras veltēm, no makaroniem un dārza veltēm, no rupjmaizes  grauzdiņiem un siera. Tās ir tikai dažas salātu receptes kuras projekta dalībnieki apguva, strādājot grupās. Jaunieši paši ar nodarbībām ir ļoti apmierināti, jo šādus salātus viņi varēs pagatavot arī mājās ikdienā.

Aktuāla un interesanta bija lekcija par sociālo uzņēmējdarbību, kuru vadīja Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Sanita Ausēja, lekcijā tika izskaidroti galvenie pamatprincipi, kā veiksmīgi realizēt saražoto produktu, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība un kādi ir galvenie pamatkritēriji veiksmīgai darbībai.

Lielu atbalstu projekta aktivitātēm sniedza nodarbību vadītāja Astrīda Melace, kura  ikdienā ir skolotāja Alsviķu skolā, kurā zināšanas apgūst cilvēki ar īpašām vajadzībām. Nodarbību vadītāja iepazīstināja jauniešus ar visu, kas jāzina par produktu marķējumu. Pastāstīja par to, cik  svarīgi uzzināt ne tikai produktu uzglabāšanas un lietošanas noteikumus un preces derīguma termiņu, bet arī atrast informāciju par to, no kā sastāv prece, it īpaši, ja pircējam ir kāda pārtikas alerģija.

Turpmāko projekta Gatavot prieks nodarbību laikā būs iespēja radoši darboties un mācīties gatavot veģetārus ēdienus un kulinārijas izstrādājumus. Jaunieši piedalīsies Alūksnes pilsētas svētkos, kur tirdziņā tirgos pašu gatavotos cepumus, tādējādi apgūstot iespēju darboties un apliecināt savas spējas.

Biedrības Saulstariņi projekts ”Gatavot prieks” līguma Nr. 4-25/10  tiek  īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta "Gatavot prieks” vadītājs
Indulis Bumbieris