Biedrība "Pūga" realizēs savu pirmo "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi biedrības "Kārsavas novada jauniešu centrs "Pūga"" projektu “Senie arodi mūsdienu gaismā, kas tiks īstenots "Erasmus +: Jaunatne darbībā" ietvaros. Šī projekta gaitā no 12. līdz 19. maijam Kārsavas novadā viesosies jaunieši no Moldovas, Armēnijas, Lietuvas, Ukrainas un Gruzijas.

Šis ir pirmais apstiprinātais biedrības "Pūga" projekts programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un tā mērķis ir ar projekta starpniecību uzsvērt katras tautas seno amatu nozīmi tās kultūras un ekonomiskajā izaugsmē. Projekta laikā senie arodi tiks skatīti caur potenciālās uzņēmējdarbības perspektīvu.  Jauniešiem apmaiņas laikā būs iespēja iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas uzņēmējdarbībā. Šo desmit dienu laikā jaunieši iepazīstinās ar savu valstu kultūru un tradīcijām, senajiem amatiem un  amatu prasmēm, kā arī iepazīs latgaliskās tradīcijas, paražas un arodus, kas ir Latgales reģiona kultūrvēstures mantojums.

Projektā tiks iesaistīti arī jaunieši kas saskaras ar ekonomiskiem, sociāliem un ģeogrāfiskiem šķēršļiem savās ikdienas gaitās.

Apmaiņas beigās jaunieši prezentēs savas biznesa idejas tam, kā senos arodus var padarīt mūsdienīgus un interesantus jauniešiem savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Kā uzsver projekta vadītāja Ruta Bernāne: "Radot seno arodu apgūšanu interesantāku jauniešiem, mēs palielinām to jauniešu skaitu,  kas nākotnē iespējams iesaistīsies amatu prasmju apgūšanā un savas tautas vērtību pārmantojamībā, kā arī spēs ar to pelnīt sev iztiku."

Biedrība "Pūga" ir viena no aktīvākajām jauniešu organizācijām Latgalē, kas organizē gan kultūras, gan aktīvās atpūtas pasākumus Kārsavas novadā, popularizē veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī iesaistās jauniešiem nozīmīgu lēmumu pieņemšanā Kārsavas novada ietvaros. Biedrību "Pūga" ir aizsākusi un līdzdarbojas tādos Kārsavas un Latgales mērogā nozīmīgos pasākumos kā "Kārsavas novada Jauniešu Gada balva", Nakts sēņošanas festivāls "Ejom bakuot!", Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss "STEP UP!" un citās nozīmīgās aktivitātēs.

Informāciju sagatavoja:
Inga Bernāne
Biedrības "Kārsavas novada jauniešu centrs "Pūga"" priekšsēdētāja vietniece
Tālrunis: 29322748
E-pasts: biedriba.puga[at]gmail.com