Audzē prātīgi, ēd garšīgi, dalies draudzīgi!

2014.gada 13.februārī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem tika uzsākta projekta „No tīruma līdz ražai” īstenošana.

Ideja par neliela dārziņa ierīkošanu iestādes teritorijā bieži virmoja ieslodzīto vidū, bet nekad tālāk par sapņošanu tā netika virzīta. Projekts dod šiem sapņiem iespēju piepildīties.

Projekta gaitā ieslodzītājiem būs iespēja pašiem izaudzēt dažādus dārzeņus no sēklas līdz ražai gan siltumnīcā, gan atklātā gruntī un novērot to augšanu. Visu darot pašiem, tiek gūta liela pieredze kā pareizi sēt, piķēt, stādīt un priecāties par paveikto. 

Projekts motivē jauniešus lietderīgi pavadīt brīvo laiku, draudzīgi saliedēties, izaudzēt dārzeņus, kurus paši pēc tam ēdīs. 

Savu pieredzi visa projekta gaitā jaunieši aprakstīs dienasgrāmatās un izveidos „Jaunsaimnieka rokasgrāmatu”, tādējādi daloties ar savu pieredzi ar citiem Latvijas cietumiem. 

Februāra beigās seši ieslodzītie apmeklēja Dārzniecību „Kliģeni”, kura nodarbojas ar dārzeņu un puķu audzēšanu. Jaunieši uzzināja, kā pareizi rīkoties izdīgstot stādam, kādā veidā to stādīt augsnē. Izrādās, ka siltumnīcās, kur aug gurķi un tomāti, viss ir gandrīz sterils, lai stādi nesaslimtu un lai laba raža.

12.martā iestādē notika projekta atklāšanas pasākums, kurā piedalījās visi ieslodzītie un lielākā daļa iestādes darbinieku. Zēni no darba grupas sagatavoja prezentāciju un iepazīstināja citus ar plānotiem darbiem, kā arī aicināja citus jauniešus piedalīties projekta aktivitātēs. Visiem ieslodzītajiem uzdāvināja aploksnes ar projekta logo un moto, lai arī ārpus žogam vēstuļu adresāti uzzina par projektu. 

Projekta mērķis ir radoši darbojoties komandā attīstīt svarīgas sociālās prasmes, iegūt jaunas zināšanas un iemaņas kultūraugu audzēšanā un ražas uzglabāšanā, lai pielietotu iegūto pieredzi savā turpmākajā dzīvē, kas pēc ieslodzījuma palīdzētu veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā.

Projekta iniciatori un īstenotāji - neformālā jauniešu grupa „Jaunsaimnieki”.