Atvērts Tukuma novada Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs

2011.  gada 2. decembrī tika atklāts Tukuma novada Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs (Tukumā, Sporta ielā 1), kas ir pirmais izveidotais multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Tukuma novada Jaunatnes iniciatīvu centrs ir brīvā laika centrs, kas piedāvā dažādus kursus un apmācības, kā arī sniedz iespējas jauniešiem kontaktu veidošanai, ideju radīšanai un īstenošanai, diskusijām, kā arī jauniešu iesaistei dažādos projektos un programmās. Centrā ikviens jaunietis varēs ne vien saistoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī iegūt viņa vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju.
 
Centru varēs apmeklēt arī jaunieši no attālākiem pagastiem, un viens no Jaunatnes iniciatīvu centra mērķiem ir sekmēt dažādu jauniešu, tai skaitā sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū. Centrā iekārtots birojs ar pieeju datoriem un biroja tehnikai, atpūtas telpa, telpa sporta nodarbībām, kā arī tikšanās telpa nodarbībām.
 
Tukuma novada Jaunatnes iniciatīvu centra izveide tika finansēta no Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” līdzekļiem, kā arī Tukuma novada Domes līdzfinansējuma.
 
Līdz 2013. gadam pavisam 17 Latvijas Republikas pašvaldībās tiks izveidoti multifunkcionāli jaunatnes iniciatīvu centri Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.
 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.